Zoek

Werkwijze

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van lezingen, natuurwandelingen en andere activiteiten van educatieve en voorlichtende aard;
  • het oprichten van werkgroepen en commissies ten behoeve van activiteten op deelgebieden en het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van de betrokken deelproblematiek;
  • het leggen van contacten met overheids- en private instanties en personen teneinde onder meer adviezen te verstrekken of in te winnen en steun te verlenen dan wel te verkrijgen terzake van voorgenomen activiteiten;
  • het waken tegen verontreiniging van bodem lucht en water;
  • het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van planologisch beleid en de ruimtelijke ordening;
  • het ter kennis brengen van haar standpunten aan bestuurlijke instanties zonder daarbij overigens partijpolitiek stelling te nemen;
  • het ontplooien van andere wettige activiteiten die zij geboden dan wel wenselijk acht ter bereiking van het verenigingsbelang;
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »