Zoek

Kees van Lambalgen erelid van Maarn Maarsbergen Natuurlijk

20120225 WerkenLandschap 2

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 is Kees van Lambalgen benoemd tot erelid.

Kees heeft zolang MMN bestaat, zich ingezet voor de natuur en later ook de geschiedenis van Maarn en Maarsbergen. Met grote inzet ijvert Kees voor het behoud van het historisch landschap. Kees heeft de gave om het landschap te kunnen lezen. Hij spreekt de taal van de doelgroep, weet vertrouwen te winnen van de boeren om projekten te kunnen realiseren. Kees werkt liever op de achtergrond en weet eventueel spanningsveld tussen (gemeentelijke) overheid en burgers zo veel mogelijk weg te nemen.

20120225 WerkenLandschap 2

Kees (met de koffie aan de mond) uitrusten tijdens het werken in het landschap

Monnickendijk 1

Kees (rechts) met Rien Pater bij de opening van de historische Monnikendijk

Zijn praktische kennis van het landschap is enorm en zijn netwerk van alle daarbij betrokkenen is ongekend groot. Zo kan hij, vaak in relatieve stilte, heel veel bereiken en bijdragen. Een uiterst plezierig man om mee samen te werken.

Een aantal “wapenfeiten” van Kees:

  • Kees zorgde meer dan 30 jaar voor het beheer van de Kolken (de bakermat van MMN)
  • Kees coördineerde méér dan 25 jaar “Werken in het Landschap” (hierbij gaat het om behoud van kleine historische landschapselementen)
  • Kees heeft meegewerkt aan alle Open Monumentendagen en meegeschreven aan historische boekjes en vele artikelen over natuur en historie van onze dorpen
  • Kees specialiseerde zich in oude kaarten van ons grondgebied, verkende de oude Maarnse ontginningen en zorgde dat een oude vergeten weg weer werd bewijzerd
  • Kees gaf vele lezingen en excursies waarin hij op boeiende wijze zijn kennis van natuur en historie van onze dorpen op de mensen overbracht
  • Diezelfde kennis bracht Kees ook in bij de menings- en adviesvorming rond allerlei problemen die MMN en CHC te behandelen kregen

Kees is nog steeds actief lid van de Cultuurhistorische Commissie.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »