Zoek

Ereleden 2009

In de geschiedenis van de vereniging was dit nog niet eerder voorgekomen. Maar op de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 was het dan toch zover.

Ereleden

Twee leden werden benoemd tot erelid, wegens hun bijzondere verdiensten. In de eerste plaats Ineke Breedveld. Zij behoorde tot de oprichters van onze vereniging en bekleedde vervolgens jarenlang op gedreven wijze de functie van voorzitter. Je kunt rustig stellen dat zij de vereniging van een actiegroep rond de redding van De Kolk in Maarsbergen heeft getransformeerd tot de bloeiende en invloedrijke natuur- en cultuurhistorische vereniging die het nu is. En tot op de dag van vandaag blijft zij zeer betrokken bij het wel en wee van onze vereniging en kunnen we zonodig een beroep op haar doen. Geert Kappe overhandigde na het houden van een passende toespraak de bijbehorende ‘oorkonde van erelidmaatschap’ en een bos bloemen aan het Ineke Breedveld.

Geert Kappe overhandigde de ‘oorkonde van erelidmaatschap’ en een bos bloemen aan het Ineke Breedveld

Scheidend secretaris Wim Arendsen geflankeerd door zijn opvolgers Han Overkamp en Gijs van Roekel

Als tweede was Wim Arendsen aan de beurt, onze scheidende secretaris. Vele jaren lang was Wim de rijzige, rustige, betrouwbare en nauwgezette secretaris van het bestuur van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. Hij combineerde dit met het secretariaat van de Cultuurhistorische Commissie en was bovendien hoofdredacteur van De Modderkoning. Ook is hij nog enige jaren secretaris van de Federatie Groene Heuvelrug geweest. Daarnaast was hij veelvuldig te vinden bij vrijwel alle activiteiten van de vereniging en op vele externe vergaderingen en bijeenkomsten. Deze opsomming is niet compleet!

In zijn toespraak memoreerde Geert Kappe de bergen werk die Wim, vaak op de achtergrond blijvend, verzet heeft. De vereniging heeft veel aan Wim te danken. Ook hij kreeg de ‘oorkonde van erelidmaatschap’ overhandigd met nog een ander blijk van waardering. Zijn echtgenote Trees werd met een bos bloemen in deze hulde betrokken. Zij heeft hem immers nogal wat avonden moeten missen en als hij dan eens thuis was zat hij vaak te vergaderen of achter de computer. Eén man was niet genoeg om Wim op te volgen, Han Overkamp volgt Wim op als secretaris van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en Gijs van Roekel als secretaris van de Cultuurhistorische Commissie. Hierover is kortgeleden een artikel in De Kaap verschenen van de hand van Monique José Timmermans die ook de bijgaande foto maakte. Hierop zien we van links naar rechts Han, Wim en Gijs.

door: Gijs van Roekel en Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »