Zoek

Uitnodiging ALV 2018

Beste leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 17 april 2018 . Aanvang om 20.00u in dorpshuis De Twee Marken.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen.
  Vaststellen van de agenda. 
  Leden die een discussiepunt, vragen of aanvullingen willen inbrengen in deze vergadering worden vriendelijk verzocht dit van te voren aan de secretaris kenbaar te maken. 

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 18 april 2017. Dit verslag vindt u op de website onder ‘Jaarverslagen‘ 

 2. Financiën
  • Jaarcijfers 2017 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie
   De financiële stukken worden op verzoek aan u toegezonden door de penningmeester (penningmeester@mmnatuurlijk.nl).
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.  
 3. Bestuursverkiezing: 
  Er zijn geen aftredende bestuursleden dit jaar

   

 4. De jaarverslagen van de vereniging MMN, van de Cultuur Historische Commissie, van de Commissie Lezingen en Excursies en van de werkgroepen (Kind en Natuur, Paddentrek, Zwerfvuil) staan in de Modderkoning Deze jaarverslagen geven een beeld van de ontwikkelingen in 2017 bij de vereniging. Uw op- en aanmerkingen zijn welkom.  

   

 5. Ontwikkelingen rond het Henschotermeer en de positie van MMN daarin.  

   

 6. Rondvraag
 7. Sluiting  

Met vriendelijke groeten
Han Overkamp,
secretaris
secretaris@mmnatuurlijk.nl

zzzz
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »