Zoek

Uitnodiging ALV 2015

Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, De datum is vastgesteld op donderdag 30 april . Aanvang om 19.30u in De Twee Marken.

 1. Opening, Mededelingen en het verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 april 2014.
  Dit verslag vindt u op de website onder ‘Jaarverslagen‘ 
 2. Financiën
  • Jaarcijfers 2014 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie
   De financiële stukken worden op verzoek per e-mail aan u toegezonden.
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 3. Bestuursverkiezing: Coosje Bakker treedt af en is niet herkiesbaar. De functie van Coosje wordt later ingevuld. Thijs Meinders zal in de loop van dit jaar terugtreden als vicevoorzitter van MMN, we zijn op zoek naar een vervanger.
 4. Jaarverslagen 2014 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie.
  De jaarverslagen vindt u via deze link: Archief ALV
 5. Deelname aan het Maarns Beraad en de rol van MMN in de participatiesamenleving.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

PAUZE

Vanaf 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur zal een LEZING gehouden worden met als titel

Valkenheide

Ons verenigingslid en lid van de Cultuurhistorische Commissie Rien Pater verzamelt al geruime tijd verhalen over en beelden van Maarn en Maarsbergen, waaronder Valkenheide. Hoewel zijn onderzoek niet is afgerond, kan hij ons wel een mooi eerste beeld geven.

Anders dan de algemene ledenvergadering is deze lezing ook voor niet-leden toegankelijk.

Met vriendelijke groeten, Michiel Keizer, secretaris

zzzz
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »