Zoek

Uitnodiging ALV 2014

Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, De datum is vastgesteld op dinsdag 15 april . Aanvang om 19.30u in De Twee Marken.

 1. Opening, Mededelingen en het verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 18 april 2013.
  Dit verslag vindt u op de website onder ‘Jaarverslagen‘ 
 2. Financiën
  • Jaarcijfers 2013 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie
   De financiële stukken worden op verzoek per e-mail aan u toegezonden.
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 3. Bestuursverkiezing: Thijs Meinders treedt af en is herkiesbaar.
 4. Jaarverslagen 2013 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie.
  De jaarverslagen vindt u op de website onder ‘Jaarverslagen‘ 
 5. Uitnodiging aan de leden deel te nemen aan nieuwe en bestaande werkgroepen.
  MMN telt momenteel de volgende werkgroepen: Paddentrek, Werken in het landschap, Kinderactiviteiten, Lezingen en excursies, Zwerfvuil en De Kolken. Het bestuur verwacht dat de volgende onderwerpen de komende jaren zijn aandacht zullen vragen: Zanderij, Milieu en afvalinzameling en Communicatie. Maar wellicht ziet u als lid nog meer of andere onderwerpen waar u in ons verenigingsverband een steentje aan bij wilt dragen. Wij horen dit graag.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

PAUZE

Vanaf 20.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur zal een LEZING gehouden worden met als titel

De middenstand in Maarn en Maarsbergen in 19TOEN.

Ons verenigingslid en lid van de Cultuurhistorische Commissie Rien Pater verzamelt al geruime tijd verhalen over en beelden van de winkels die er in het verleden in Maarn en Maarsbergen waren. Hoewel zijn onderzoek niet is afgerond kan hij ons wel een mooi eerste beeld geven. Zie ook : Thema: De middenstand in Maarn en Maarsbergen in 19TOEN.

Anders dan de algemene ledenvergadering is deze lezing ook voor niet-leden toegankelijk.

Met vriendelijke groeten, Michiel Keizer, secretaris

zzzz
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »