Zoek

Federatie Groene Heuvelrug

Samenwerkingsorgaan van de verenigingen Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, Leefbaar Doorn, Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen.
De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) heeft een eigen website: http://www.federatiegroeneheuvelrug.nl

Lees het artikel : Federatie Groene Heuvelrug – Credo, Visie, Missie

Persbericht: Lokale verenigingen ruimtelijke ordening en cultuurhistorie bundelen krachten in Federatie Groene Heuvelrug

Regio – 14 april 2005

Nu de fusie van de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen een feit wordt, bundelen de lokale verenigingen die zich sterk maken voor ruimtelijke ordening, bescherming van cultuurhistorische waarden en milieu hun krachten. De verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Dorp en Natuur Amerongen, Leersum Natuurlijk, Leefbaar Doorn en Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen gaan samenwerken in de Federatie Groene Heuvelrug. De deelnemende verenigingen hebben gezamenlijk meer dan 2000 leden in de verschillende woonkernen . Daarmee vormt de FGH een krachtige gesprekspartner voor het bestuur en de politieke partijen van de nieuwe gemeente Heuvelrug op het gebied van ruimtelijke ordening en het behoud van het groene karakter.

Eenheid in verscheidenheid

De Federatie heeft als doelstelling het bevorderen – binnen het grondgebied van de gemeente Heuvelrug – van de bescherming, het behoud, het herstel en de kennis van de natuur, het milieu en cultuurhistorische waarden. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. Deze doelstelling is wat de deelnemende verenigingen met elkaar delen. De besturen van de verschillende verenigingen onderhielden al lang informele contacten. Nu de woonkernen fuseren in de nieuwe gemeente Heuvelrug vonden de gezamenlijke besturen de tijd rijp om de samenwerking een formele gestalte te geven. Er is daarom gekozen voor het federatieverband. Dit vormt een goed juridisch kader om de lokale identiteit van de verenigingen te bewaren, de verschillen in aandachtspunten tussen de verenigingen te koesteren en tegelijkertijd een krachtige gesprekspartner te zijn tegenover het nieuwe gemeentebestuur. De nieuwe Federatie Groene Heuvelrug bestaat dus naast de lokale verenigingen. Voor lokale zaken staan de lokale verenigingen op de bres. Een bouwproject in Doorn wordt zoals altijd nauw gevolgd door de lokale Vereniging Leefbaar Doorn. Daar zit immers de meeste kennis over de lokale situatie en heeft men de lokale contacten.

Gesprekspartner

De Federatie Groene Heuvelrug fungeert als koepel waaronder lokale initiatieven naar het toekomstige gemeentebestuur worden gecommuniceerd. Een bouwproject in een dorp heeft in de nieuwe gemeente uitstraling op bouwquota en bevolkingssamenstelling in andere dorpen. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Federatie Groene Heuvelrug haar visie op ontwikkelingen rondom ruimtelijke ordening, natuur en cultuurhistorie namens alle 2000 leden presenteert. Bovendien is de Federatie Groene Heuvelrug een krachtige gesprekspartner voor ontwikkelingen die boven een dorp uitstijgen, bijvoorbeeld verkeer en vervoer, het nationaal park Utrechtse Heuvelrug en projecten zoals de Stichtse Lustwarande. Deze federatie van verenigingen

Verenigingsbestuur

Inmiddels is de Federatie Groene Heuvelrug geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en zijn er statuten vastgesteld. De statuten worden momenteel voorgelegd tijdens de verschillende ledenvergaderingen van de deelnemende verenigingen in het voorjaar. Geert Kappe, voorzitter van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk heeft als eerste de rol van de voorzitter van de Federatie Groene Heuvelrug op zich genomen. Inmiddels is hij opgevolgd door Age van der Werf. Wim Arendse, secreataris van MMN heeft de taak van secretaris van de Federatie Groene Heuvelrug op zich genomen. De voorzitters en secretarissen van de deelnemende verenigingen zijn toegetreden als leden van het bestuur van de Federatie. Inmiddels heeft de Federatie Groene Heuvelrug contact opgenomen met de politieke partijen in oprichting van de nieuwe gemeente Heuvelrug. Bovendien heeft de federatie een gezamenlijke visie op ruimtelijke ordening ontwikkeld, die de komende weken gepresenteerd zal worden.

 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »