Zoek
Ruimtelijke Ordering

Waarom:

Alles wat we doen heeft ruimtelijke consequenties. Of we nu aan het werk zijn, reizen, wonen, eten, warmte of verkoeling en beschutting zoeken, alles speelt zich af binnen de mogelijkheden die de ruimte ons biedt. Veel menselijke activiteiten  doen een beroep op de beperkt beschikbare ruimte en dat levert regelmatig belangentegenstellingen en dilemma’s op. Hoe houden we daarbij de belangen van landschap, natuur, milieu en het cultuurhistorisch erfgoed goed in het oog?

 

Wat:

We buigen ons over de verschillende ruimtelijke plannen en problemen voor landschap, natuur en milieu en het cultuurhistorisch erfgoed in Maarn en Maarsbergen. Overleg vindt plaats met de ‘leden’ (bewoners), de Gemeente, Provincie, Projectontwikkelaars, enz. We zoeken doelbewust samenwerking met omringende organisaties om de strategieën af te stemmen en de impact te vergroten. We laten van ons horen en denken mee!

 

De discussies zijn actueel en alom aanwezig. Bijvoorbeeld:

 • Woningbouw.
  Het woningtekort blijft nijpend. Moeten we bouwen of herverdelen? Alleen in de bestaande bebouwde kom, of ook een straatje erbij aan de rand?
 • Energietransitie.
  We moeten het energieverbruik minderen. Maar ook dan is een ombouw van gas en olie naar duurzame bronnen noodzakelijk. Gaan we naar windmolens of zonneweides? En waar dan? In de weinig bewoonde gebieden van de Heuvelrug, het spoortalud, de flanken van de snelwegen?
 • Recreëren of/en natuur.
  Er valt veel te genieten in onze omgeving. Voor de mensen die er wonen, maar ook voor de bezoekers. Hoeveel bezoekers kan de natuur aan? Hoeveel recreatiebungalows, dagrecreanten, mountainbikes zijn toelaatbaar?
 • Monumenten en cultureel erfgoed.
  Er is (nog) veel moois te vinden in Maarn en Maarsbergen: de NH Kerk van Maarsbergen, de Grote en  de Kleine Bloemheuvel in Maarsbergen, het Raadhuis te Maarn, Tuindorp, de Landgoederen in Maarn en Maarsbergen. Het geografische verleden:  (grafheuvels, waterwerken), begraafplaatsen, historische woonhuizen, enz. Dat alles moet passen in een veranderende omgeving. 
 • Verkeer en infrastructuur.
  Het autoverkeer vraagt om ruimte en snelheid. Fietsers nemen avontuurlijker vormen aan; fatbikes, elektrische fietsen, speed-pedelecs, senioren-driewielers en racefietsen genieten van de ruimte in Maarn en Maarsbergen. De voetganger poogt zijn plekje te vinden en veilig te stellen. Hoe houden we dit alles in balans met onze ambities voor een duurzame samenleving?  
 • De toekomst.
  Inspraak, medezeggenschap en draagvlak zijn onontkoombaar bij de ruimtelijke planning. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Draagvlak wordt niet meer georganiseerd door de overheid. De initiatiefnemers moeten zelf met omwonenden en belanghebbende overleggen. De lokale organisaties spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

We werken samen met:

 

Media:

 • De reguliere kanalen van MMNatuurlijk
 • Gespreksavond rond een thema of dossier.

 

Help je mee?

 • Wil je meedenken op een constructieve wijze?
 • Help jij met specialistische kennis op een bepaald gebied? (bv. ruimtelijke ordening of omgevingsrecht)  

 

Informatie en contact:

Vrijwilligers
 • Berend Musegaas
 • René Kooyman (contactpersoon)
Agenda

Sorry, No Event Found

Gerelateerde artikelen