Zoek
Visie

Doelstelling

De vereniging ‘Maarn-Maarsbergen Natuurlijk’ (MMN) zet zich in voor  behoud en herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving en streeft naar een zo natuurlijk mogelijke samenhang tussen de bebouwde kommen en het omliggende landelijk gebied van Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast is duurzaamheid voor MMN een belangrijk thema en zetten we ons op lokaal niveau in voor:

 • Een zuinig gebruik en hergebruik van grondstoffen.
 • Besparing op energieverbruik en duurzaam wonen.
 • Ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Werkwijze

MMN wil haar doelstelling  bereiken door:

 • Met vrijwilligers uitwerking te geven aan een aantal thema’s.
 • Het organiseren van lezingen, natuurwandelingen en andere (educatieve) activiteiten.
 • Met lokale organisaties en initiatieven samen te werken b.v. bibliotheek, scholen.
 • Krachten te bundelen op lokaal en regionaal niveau met organisaties die de waarden van natuur, landschap, duurzaamheid en cultuurhistorie eveneens hoog in het vaandel hebben staan.   
 • Alert te zijn op verontreiniging van bodem, lucht en water.
 • Het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van planologisch beleid en de ruimtelijke ordening.
 • Het ter kennis brengen van haar standpunten aan bestuurlijke instanties. 
 • Het ontplooien van andere wettige activiteiten die zij geboden dan wel wenselijk acht ter bereiking van het verenigingsbelang.