Zoeken

Werkgroep De Kolken

De werkgroep ‘de Kolken’ is de aanleiding geweest om de vereniging MMN op te richten. En ons ledenblad “de Modderkoning’ ontleent zijn naam aan de zeldzame kamsalamander die in de Kolken broedt. 

Deze werkgroep heeft  jarenlang de Kolken zelf schoongehouden. De huidige zienswijze is dat dit de taak van de gemeente is. In goed overleg met de gemeente is een onderhoudsplan opgesteld en zij besteden de werkzaamheden uit.

De leden van de werkgroep volgen de ontwikkelingen van het schoonhouden/vervuilen van de Kolken en schakelen de gemeente in indien dit noodzakelijk is.

Leden van de werkgroep:

In het volgende artikel kunt u meer lezen over deze werkgroep. : Werkgroep De Kolk / Werken in het Landschap

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Thema Ruimtelijke Ordening

Update Henschotermeer

Eind maart 2024 heeft de gemeenteraad van Woudenberg ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Henschotermeer. Daarmee stemt de gemeenteraad van Woudenberg in met de

Lees verder »
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »