Zoek

Versoepeling kapbeleid GUH

Het is u misschien niet ontgaan, de gemeente is voornemens de richtlijnen voor kapvergunningen te versoepelen. Grotendeels komt het erop neer dat een aantal soorten schubconiferen en berken vergunningvrij worden.

In het Groenberaad heeft MMN haar visie kenbaar gemaakt en in bijzijn van wethouder Homan aangedrongen op het opstellen van een lijst met monumentale bomen.

Eerlijkheid gebiedt: de insteek van de wethouder om de burger zelf meer verantwoordelijkheid te laten dragen voor de eigen leefomgeving behoeft geen enkel probleem te vormen. Groot waren de zorgen vanuit MMN en FGH over de rol van de gemeente zelf in dezen.

Wij hebben inmiddels een aantal slechte ervaringen met het zorgvuldigheidsbeginsel. De visie op boombeheer lijkt puur gericht op het besparen van geld en niet op het in stand houden van een dorpsgezicht en het uitvoeren van herplantwerkzaamheden. De cijfers liegen er niet om, voor slechts een zeer klein deel van de gekapte gemeentebomen wordt een herplantplicht opgelegd en voor een nog kleiner deel wordt dit daadwerkelijk uitgevoerd. Reden genoeg kritisch te blijven.

De lijst met monumentale bomen

Gelukkig heeft de gemeenteraad onlangs aangedrongen op een lijst van monumentale bomen. Voordat deze lijst er is, mag de versoepelde kapregeling niet bekrachtigd worden door de raad. Dat zijn de afspraken gemaakt in het Groenberaad en daar zullen we de wethouder aan blijven herinneren. Inmiddels heeft de FGH olie op het vuur gegooid en een pittige brief gezonden met het doel aan te dringen op zorgvuldigheid en het betrekken van de lokale verenigingen bij het opstellen van de monumentale bomenlijst. Voor MMN was deze brief overbodig want vanuit ons bestuur heeft Coosje Bakker zitting genomen in de werkgroep Monumentale Bomen. Zo houden we de lijntjes kort en blijven we als bestuur optimaal betrokken in het proces.

Voorlopig is het oude kapbeleid nog van kracht en zien we de gemeente weer terugvallen in haar oude gewoonten. De uitspraak van de commissie bezwaarschriften lijkt inmiddels vergeten. Jammer, maar wij zijn deze uitspraak zeker niet vergeten. Nog steeds zien we meerdere kapaanvragen samengevoegd in een enkel regeltje in het gemeentenieuws. Nog steeds zien we dat de aanvragen slecht onderbouwd worden en is het onduidelijk over welke boomsoort of zelfs op welke locatie de kapaanvraag van toepassing is. In een volgend Groenberaad laten we het onderwerp agenderen en zo nodig pakken we maar weer een paar keer door via een bezwaarschrift. Zonde van de energie voor alle partijen, maar het groene karakter van onze dorpen is in het geding.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »