Zoek

Van het bestuur, augustus 2010

Het is al weer enige tijd geleden dat de Modderkoning is verschenen, maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Elders leest u daarover meer. 

Henk van den Beld erelid

Ikzelf wil graag de ledenvergadering in herinnering brengen. Jammer genoeg werd deze vergadering niet uitbundig bezocht, maar de aanwezigen hebben wel volmondig ingestemd met het voorstel van het bestuur Henk van den Beld het ere-lidmaatschap te verlenen. Henk heeft meer dan twaalf jaar met grote inzet leiding gegeven aan de Cultuurhistorische Commissie en een belangrijke inbreng in de vereniging geleverd. Hopelijk kunnen wij af en toe nog van zijn kennis gebruik maken.

Kroos op de vijvers langs de Beeklaan

Soms zijn er wensen van onze kant die maar moeilijk tot een oplossing komen. Na veel duwen en trekken bij de Gemeente lijkt een oplossing in zicht. De vijvers langs de Beeklaan zijn bedekt met een dikke laag kroos wat leidt tot veel stankoverlast. Na aandringen bij het Waterschap en de Gemeente te onderzoeken wat de oorzaak van dit probleem is, zijn zij tot de conclusie gekomen dat de dikke laag bagger verwijderd moet worden. In het komende najaar zal dit gaan gebeuren. De bermen langs diezelfde vijvers zijn enige jaren geleden met een bloemrijk mengsel ingezaaid. Het resultaat was bemoedigend, maar tot onze verbazing worden de bermen in het voorjaar gemaaid, met uitzondering van een kleine strook direct langs de waterkant. Op de foto hiernaast een vijver in betere tijden. De gemeente heeft beterschap beloofd met een maai-regime in het najaar na de bloei.

Wandelaars en paarden op de Droststeeg

Het voortdurend aandringen op een oplossing voor het voetpad in de Droststeeg lijkt maar niet tot een oplossing te leiden. De door ons voorgestelde oplossing voor zowel de wandelaars als de paardrijders, middels het ophogen van het pad met een leemmengsel is in de ogen van de Gemeente te duur. Het weren van paarden op dit wettelijk voetpad lijkt ook geen oplossing.

Spoor, snelweg en faunapassages

De verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal is aanbesteed. De werkzaamheden zullen voorjaar 2011 aanvangen. Of tegelijkertijd ook de onderdoorgang van het spoor in Maarsbergen wordt gerealiseerd is maar de vraag. Pro-Rail is nog niet gereed met de plannen. Er worden fauna-passages onder de A12 en het spoor aangelegd. Maar deze passages lopen dood op de Tuindorpweg en de Haarweg. Bij de gemeente wordt aangedrongen op een gelijktijdige aanleg onder deze wegen. Werk met werk maken is nog altijd goedkoper.

Leden voor bestuur en werkgroepen gevraagd

Een vereniging als de onze kan alleen functioneren wanneer leden bereid zijn mee te doen aan bestuur en werkgroepen. Met een vereniging van 550 leden moet het toch mogelijk zijn dat voldoende vrijwilligers zich beschikbaar stellen. Het bestuur maakt zich daarover zorgen. Wij doen dan ook een dringend beroep aan de leden zichzelf te melden om mee te werken in bestuur of werkgroep van onze vereniging. Of een hint te geven over het benaderen van geschikte personen.

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »