Zoek

Van het bestuur, april 2011

Als voorzitter is dit mijn laatste bijdrage voor De Modderkoning. Na acht jaar wordt de inzet minder om dingen op te pakken en is het goed dat een jonger iemand het initiatief overneemt. Het doet ons genoegen dat Richard Zweekhorst van Tuinen van Vroeger dat wil doen.

 Wij zijn ervan overtuigd dat Richard met enthousiasme nieuwe impulsen zal geven aan de belangen van landschap, natuur, milieu en cultuurhistorie in onze dorpen. Op de jaarvergadering van 20 april in De Twee Marken stellen wij voor hem als voorzitter van MMN te benoemen. Richard zal zich in een eigen bijdrage presenteren.

Commissie Lezingen en Excursies

In deze vergadering wordt ook afscheid genomen van Erdie Burema, die een aantal jaren de commissie Lezingen en Excursies heeft geleid. Door drukke werkzaamheden acht zij het niet langer mogelijk voldoende aandacht en energie aan deze commissie te geven. Gelukkig hebben wij Michiel Keizer en Coosje Bakker bereid gevonden mee te doen aan de werkgroep. Michiel wil zich inzetten voor de coördinatie, Coosje voor de kinderactiviteiten. Beiden worden voorgesteld als nieuw bestuurslid. Met hulp van een aantal andere vrijwilligers, die permanent dan wel incidenteel activiteiten willen oppakken, zal er een programma worden opgezet.

Mogelijke fusie MMN en VBMM

De jaarvergadering is om meerdere redenen van groot belang. Bij de agenda van het huishoudelijk deel vindt u een voorstel tot samenvoeging van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) met de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM). De besturen van beide verenigingen zijn tot de conclusie gekomen dat een samenvoeging de beste garantie biedt voor de behartiging van de belangen zowel voor het bebouwde gebied als voor het buitengebied. Graag willen wij van de leden weten of zij dit standpunt ondersteunen. Komt dus in grote getale naar de vergadering!

Lezing over duurzaamheid door Herman Wijffels

Er is nog een reden naar de vergadering te komen. Na de huishoudelijke vergadering zal om 20.30 uur de heer Herman Wijffels, onze dorpsgenoot, een lezing houden over duurzaamheid. Hij zet zich al jaren in voor een zuiniger gebruik van de ons beschikbare grondstoffen, omdat die niet onuitputtelijk zijn. Wat hem bezig houdt is het best te verwoorden met een citaat uit een artikel uit de krant Trouw van 12 november 2010: 'Mijn verhaal gaat niet over hel en verdoemenis. Het is een hoopvol verhaal. We kunnen een volgende fase instappen en het anders en beter doen. De techniek is er. Het is een kwestie van willen. Ik zie al veel gebeuren, met duurzame energie, met voedsel, kleding. Bedrijven die zo zuinig mogelijk produceren. Ik zie mijzelf wel degelijk als woordvoerder van een beweging'. U mag deze lezing niet missen!

Verbreding van de A12

De aannemerscombinatie onder de naam 'Poort van Bunnik' is begonnen met de verbreding van A12. Grootschalige bomenkap heeft de gemoederen doen oplaaien. Af en toe wordt ons de vraag gesteld was dit niet te voorkomen. Helaas niet. Tijdens de voorbereiding van de plannen hebben wij regelmatig gekeken naar de gevolgen voor de omgeving. We konden niet anders oordelen dan dat deze verantwoord waren gezien de verbreding van de snelweg. Er is een landschapsplan opgesteld dat aangeeft wat er moet verdwijnen en wat er weer wordt aangeplant.

Ondertunneling spoor Maarsbergen

ProRail is eindelijk zover dat de plannen voor de ondertunneling kunnen worden gepresenteerd. Zij doen dat op 6 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Amrâth Hotel in Maarsbergen. De vraag is hoe de tunnel wordt gerealiseerd, welke gevolgen dat heeft voor de omgeving, zoals de bomen en de waardevolle kolken, en voor welke tijdelijke omleiding wordt gekozen. Voor de bewoners van de woonwijk ten oosten van de parallel- cq ventweg is belangrijk hoe hun gebied wordt ontsloten.

Gebiedsvisie Maarsbergen-Noord

De gemeente treft samen met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei voorbereidingen voor het opstellen van een gebiedsvisie. Het betreft een omvangrijk gebied dat loopt tot aan de Rumelaar. Allerlei onderwerpen komen aan de orde: natuur, landschap, bedrijventerrein, wonen, ontsluiting. Het is de bedoeling dat in een overleggroep de bewoners bij de plannen worden betrokken.

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »