Zoek

Van het Bestuur, april 2009

Structuurvisie

In De Modderkoning van januari is duidelijk aangegeven welk opvattingen wij hebben over de structuurvisie van de gemeente. Deze opvattingen zijn terug te vinden in de reactie van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waarvan direct hierna een samenvatting is opgenomen.

Wij zijn van mening dat een gezamenlijke actie met onze zusterverenigingen het grootste effect zal hebben. De reactie van de FGH is met alle fracties uit de Raad besproken en daar zeer positief ontvangen. Het is nu afwachten hoe de ontwerp-structuurvisie er zo rondom de zomervacantie uit zal zien. Ondertussen zullen wij het overleg met het College voortzetten.

De Zanderij

Recent bereikte ons het bericht dat het Recreatieschap voornemens is De Zanderij voor het publiek open te stellen. Gezamenlijk met de Bergwegbewoners en de stichting Steneneiland zijn wij tot de conclusie gekomen dat daartegen geen bezwaar is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Zo mag er niet langs de Bergweg worden geparkeerd en moet er voldoende parkeergelegenheid zijn bij het parkeerterrein van het Utrechts Landschap. Er moeten twee toegangen komen, een bij de huidige toegang en een ter hoogte van de camping De Maarnse Berg; het gebied aan de zuidkant mag niet toegankelijk worden ter bescherming van de natuurwaarden.

Een belangrijke voorwaarde is ook dat er voldoende toezicht komt om te voorkomen dat het gebied wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zwemmen en naaktloperij.

A12 en ondertunneling

De laatste berichten die ons bereikten over de A12 is dat op 6 oktober de definitieve plannen voor de verbreding worden gepresenteerd. Dan zullen wij beoordelen of de plannen voldoen aan de voorwaarden voor geluid en luchtkwaliteit. Nog zeer ongewis zijn de plannen voor de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Voortdurend wordt aangedrongen op inzicht in het ontwerp voor deze ondertunneling, maar wij krijgen steeds als antwoord dat ProRail in overleg met allerlei instanties druk bezig is met het ontwerp. Indien deze tunnel er moet komen dan houden wij de instanties aan de toezegging dat de tunnel gelijktijdig met de verbreding van de A12 wordt aangelegd. Het mag niet zo zijn dat de omgeving van Maarsbergen jarenlang op de kop wordt gezet.

Afscheid

In de Algemene ledenvergadering van 16 april nemen wij afscheid van twee bestuursleden die zich jarenlang voor de vereniging hebben ingezet, namelijk Wim Arendsen en Jeltje Bijleveld. Het zou een groot eerbetoon voor hen zijn wanneer vele leden van hun belangstelling zouden blijk geven.

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »