Zoek

Van het bestuur 04-08-2007

Visies van de gemeente

De gemeente is bezig met het opstellen van allerlei visies: visie recreatie en toerisme, visie bedrijfsterreinen en woonontwikkeling, visie voor verkeer en vervoer, welstandsnota.

Dit alles moet uitmonden in een overkoepelende structuurvisie, waarin het beleid van de gemeente voor de komende jaren wordt weergegeven. Dit is de hoogste tijd! Nu worden er hap-snap in alle dorpen zaken opgepakt zonder dat er een totaalbeeld is van de noodzaak van deze voorzieningen. Dit geldt ook voor de dorpen Maarn en Maarsbergen. Tijdens het bezoek van het College aan onze dorpen in juni bleek dat oude plannen van de gemeente Maarn weer uit de kast zijn gehaald.

Centrumplan

Het centrumplan is weer volop in discussie, maar het is nog steeds niet duidelijk op welke stedenbouwkundige visie dit plan is gebaseerd. Er wordt steeds toegezegd dat bewoners bij de plannen worden betrokken, maar inzage in de plannen is nog steeds niet gelukt.

Dominoplan

Het dominoplan is het volgende onderwerp: woningbouw in de Buurtsteeg, sportvelden langs de Planetenbaan. Onlangs bleek dat een ingenieursbureau bezig is het gebied langs de Planetenbaan te inventariseren. Als vereniging moeten wij binnenkort gaan bepalen wat wij het meest wenselijk vinden: wel of geen woningbouw aan de Buurtsteeg. Hierbij komt de noodzaak aan de orde van al die woningbouwactiviteiten in de gehele gemeente.

Voormalig gemeentehuis

De gemeente is ook aan het nadenken over de bestemming van het gemeentehuis. Allerlei mogelijkheden worden opgesomd: gedeeltelijk afbreken, voormalige burgemeesterswoning weer een woonfunctie geven, hotel, zorghotel etc. Het besef is wel aanwezig dat het om een Rijksmonument gaat. Nu maar afwachten of en wanneer met ons overlegd wordt.

De zanderij

Een ander zorgpunt is De Zanderij. Er was het wilde idee de plassen met grond vol te storten, maar dat idee is losgelaten, zo bleek tijdens de eerste vergadering van een klankbordgroep, waarin onze vereniging ruim is vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat een aantal plannen wordt ontwikkeld voor de inrichting en het beheer van De Zanderij. Deze zullen variëren van meer recreatie of meer natuur, en hoe is dat te beheren en door wie. Recreatieschap of Utrechts Landschap?

A12

Over de plannen voor de A12 en de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen valt op dit moment weinig te zeggen. Soms duiken wel berichten op dat de HSL-oost weer aandacht moet krijgen. U weet het nog, mogelijke verdubbeling van het spoor. Onlangs heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan over de luchtkwaliteit als gevolg van de verbreding van een rijksweg. Dat aspect zullen wij bij de A12 goed in de gaten houden.

Samenwerking met Maarn Wijzer

Maarn Wijzer organiseert al enige tijd activiteiten die sterke raakvlakken hebben met die van de Cultuurhistorische Commissie (CHC) van MMN. Dit betreft voornamelijk cultuurhistorische wandelingen op diverse landgoederen. Tussen de beide besturen is overeengekomen dat een aantal van deze wandelingen voortaan door iemand van de CHC zal worden gegidst. Ook de nieuwe cultuurhistorische wandeling, het zogenaamde Ommetje door de Meersbergse Buurt valt hier onder. Verder zal de activiteit Wintergasten (vogels die zich specifiek ’s winters langs de grote rivieren ophouden) weliswaar in het programma van Maarn Wijzer worden opgenomen maar door een vogelaar van MMN worden geleid. MMN is blij met deze samenwerking en hoopt dat deze in de toekomst verder mag groeien.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »