Zoek

Van het Bestuur 01-01-2008

De eerste Modderkoning van 2008 nodigt uit tot een terugblik op het jaar 2007 en een vooruitblik naar het komende jaar. Laten wij beginnen met u allen het beste te wensen in 2008, het jaar waarin wij het 25-jarig jubileum gaan vieren. Een lustrumcommissie is enthousiast bezig om een aantrekkelijk programma op te zetten voor de viering op 17 mei.

De Zanderij.

In 2007 is weer een grote groep leden bezig geweest met allerlei activiteiten. In het vroege voorjaar werd er weer gewroet in de grond langs de Bergweg om de padden een veilige overtocht te bezorgen naar de Zanderij. Hierbij kregen wij hulp van leerlingen van het Revius Lyceum. Het aantal padden was beduidend kleiner dan in het voorgaande jaar. Misschien waren er al veel overgestoken in de warme februarimaand voordat hulp werd geboden. Ons verzoek aan het Overlegorgaan Nationaal Park om een permanente voorziening aan te brengen en die gesubsidieerd te krijgen heeft succes opgeleverd. De kosten van 14.000 euro worden voor de helft door de provincie betaald, voor de andere helft moet nog financiering worden gevonden.

De Zanderij heeft ook in een ander opzicht veel aandacht gevraagd. Het Recreatieschap heeft het plan opgevat om dit gebied voor het publiek open te stellen. De eerdere commotie over het verondiepen van de plas is van de baan, zo laat een voorlopig inrichtingsplan zien. Dit plan is opgesteld in overleg met een klankbordgroep, waarin naast onze vereniging bewoners van de Bergweg waren vertegenwoordigd. Zonder in details te treden kunnen wij met dit plan instemmen, maar we moeten wel alert blijven. Het probleem is dat de baten moeten opwegen tegen de kosten van inrichting en beheer en onderhoud. Daarom wordt door de beslissers gekeken naar voorzieningen die geld opleveren, maar die naar onze mening niet bij De Zanderij passen, een gebied immers gericht op natuur met extensieve recreatie.

Open Monumentendag.

Een activiteit die beslist niet vergeten mag worden is de Open Monumentendag. Die was dit keer gericht op de ontwikkeling van het spoor en de invloed daarvan op de inrichting van de dorpen Maarn en Maasbergen. Dit alles is neergelegd in een fraai boekwerkje, dat nog steeds verkrijgbaar is bij boekhandel Ribberink in Maarn. Op de dag zelf was er voor ieder wat wils: bezoek aan De Zanderij, toneel op Perron Nul, tentoonstellingen in De Ark, een echt spoor voor kinderen op het Burgemeester Everwijn Langeplein toerend rond de spoorwerker (zandgraver). Zie ook het verslag van deze activiteit verderop in dit nummer.

A12 en spoor.

Rond de verbreding van de A12 en de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen lijkt het stil te zijn. Achter de schermen wordt evenwel aan plannen gewerkt. De verwachting was dat de definitieve plannen voor de verbreding van de A12 in 2007 bekend zouden worden. Rijkswaterstaat zegt nu dat dit gaat gebeuren in maart/april van 2008. Maar dat is nog maar de vraag. Het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit is hierbij een probleem. Nieuw onderzoek moet aantonen dat het meevalt. ProRail, opdrachtgever voor de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen, worstelt met het probleem hoe zij deze tunnel op een aanvaardbare manier in Maarsbergen kunnen inpassen. Er was beloofd dat de eerste concepten in november 2007 aan ons zouden worden voorgelegd, maar dat resultaat hebben wij nog niet gezien. Maarsbergen-oost, dat wil zeggen: de Woudenbergseweg omleggen naar het oosten, blijft onze voorkeur hebben.

Samenwerking.

Dit jaar is er succesvol samengewerkt met Maarn Wijzer voor excursies in de natuur, het landschap en de cultuurhistorie rond Maarn en Maarsbergen. Wandeltochten naar De Hoogt, De Laagt en perron Nul en het ommetje, een wandeling langs historische elementen in het landschap, trokken veel belangstelling.

Knotten en zwerfvuil.

De noeste werkers in het landschap en de vuilopruimers mogen niet vergeten worden. Het knotten, onder leiding van Cees van Lambalgen, geeft zoveel ontspanning dat sommigen wel elke zaterdag aan het werk willen.

De zwerfvuilers zorgen ervoor dat de dorpen en de toegangswegen ernaartoe schoon blijven. Twee keer in het jaar trekken zij langs wegen en paden. Op initiatief van Nel ter Kuile beginnen ze in de andere dorpen ook actief te worden.

Bomen.

Bewoners zijn bezorgd over het kappen van de vele bomen. Wij houden dat in de gaten. Zo zijn wij benaderd door bewoners op de Plattenberg voor het kappen van een beeldbepalende beuk door de gemeente. Beoordeling van de kapvergunning heeft uitgewezen dat deze boom ziek is en niet meer is te redden. Een deskundig bureau is mede tot die conclusie gekomen.

door: Geert Kappe

 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »