Zoek

Van de voorzitter, december 2011

De Modderkoning van augustus 2011 zag er anders uit en we kregen er vele positieve reacties op. Onze penningmeester Jaap de Bruijn zag echter vooral een behoorlijke greep in zijn jaarbudget voor deze Modderkoning en daarnaast een praktisch probleem, hoe krijg ik hier nietjes in! Maar het kan allemaal net en dat staat er mooi model voor hoe we er met de vereniging voorstaan.

Als bestuur kunnen we het net bijhouden, temeer omdat we alles zorgvuldig willen blijven uitvoeren. Er is veel inzet en tijd van de bestuursleden maar gelukkig komen er vanuit de leden veel reacties, soms opbouwend kritisch maar hoofdzakelijk zeer positief. En we zijn blij met uw reacties omdat dit, naast onze jaarvergadering, inzicht geeft in wat we als vereniging doen. Uiteindelijk bepalen de leden de richting en geeft het bestuur hier uitvoering aan.

Met stip bovenaan vermelden we Coosje Bakker met haar kinderactiviteiten. Je kan binnenkomen in een bestuur door voorzichtig de kamer in te kijken of je trapt, zoals Coosje, de deur in en begint met de bank te verschuiven naar de plek waar jij hem graag ziet staan. Wat een daadkracht en wat een ontzettend leuke projecten en excursies. En mocht u twijfelen of dit iets is voor uw kinderen of kleinkinderen dan kunt u verderop lezen wat u al gemist heeft!

De Open Monumentendag zit er weer op. Het kostte veel inzet en organisatie van onze Cultuurhistorische Commissie. Het was een lastig programma dit jaar met veel dynamiek op het laatste moment. Inmiddels zijn onze bestuursleden van de CHC al weer bezig met de organisatie van de Open Monumentendag 2012. Secretaris van de CHC Gijs van Roekel zal er meer over schrijven in deze uitgave.

Daarnaast wordt er 'gewoon' zwerfvuil geruimd onder leiding van Bertjan Sneller en Nel ter Kuile én worden er onder leiding van Cees van Lambalgen wilgen geknot. Heerlijk dat er groepen zijn die dit, ondanks alle dagelijkse dynamiek, gewoon blijven doen. Als voorzitter rest mij voor deze werkgroepen een diepe buiging te maken en een oprecht excuus dat ik persoonlijk nauwelijks tijd vrij kan maken om hierbij aanwezig te zijn, al was ik wel even aanwezig bij LaPlace op de Open Monumentendag.

Bij het uitkomen van de december Modderkoning heeft het eerste gesprek over een mogelijke fusie met VBMM plaatsgevonden. Wordt vervolgd.

De lopende zaken die onder de vleugels van de voorzitter vallen zijn helaas niet de meest positieve ontwikkelingen. Misschien ben ik daarom extra blij met de bovenstaande positieve berichtgeving en rest mij de vurige wens uit te spreken dat deze positieve ontwikkelingen in de komende uitgaven van De Modderkoning de overhand zullen gaan krijgen. Helaas is het nog niet zover. Het deels vernieuwde bestuur is aardig op stoom en we zijn inmiddels een partij waar men aandachtig naar luistert. Maar … onze vereniging is gezegend met een voortreffelijke secretaris die op de juiste momenten de turbo aanzet en meegaat (en mee kan gaan!) in de dagelijkse dynamiek van de vereniging. Samen zitten we aan bij de Gebiedsvisie Maarsbergen Noord en het Groenstructuurplan.

Ik zie het al voor me, ergens in Maarsbergen, het 'Han Overkampplein', houtsnippers bedekken de bodem en bloeiende heesters geven het geheel een besloten karakter. Nergens zijn slakken te vinden! Het pleintje valt uiteen in vier wegen waarvan niemand kan zien waar ze naartoe zullen gaan. Op de wegwijzer staan de volgende woorden: daadkracht, zorgvuldigheid, humor en visie. Han vindt het niet prettig in het middelpunt van de belangstelling te staan en dat respecteren we natuurlijk, maar het mag wel eens gezegd: … Han Overkamp, wat moeten we (ik) zonder jou?

Rest mij u speciale aandacht te vragen voor een lang, maar belangrijk artikel over het gemeentelijke Groenstructuurplan.

Aan u de vraag om zorgen en op- of aanmerkingen op een respectvolle manier met ons te delen. MMN staat momenteel hoog op de ambtelijke aandachtslijst en dat is niet altijd even prettig. Het zijn echter wel de zaken waar we ons in moeten mengen en onze stem moeten laten horen. We reageren altijd opbouwend positief, maar als er stomweg geen enkele reactie volgt, dan stellen we de norm wat bij. Dit is vaak het moment waarop leden terugkoppelen naar het bestuur of deze toonzetting noodzakelijk is. We leggen dan even uit wat het voortraject is geweest. Voor uw gemoedsrust is het misschien goed om te weten dat er altijd een voortraject is dat veel tijd en energie vreet en waarin we heel aardig zijn. Deze energie gaat meestal verloren omdat onze vriendelijke vragen vaak onvoldoende of helemaal niet beantwoord worden. Zoals nu ook weer bij het Groenstructuurplan, waar je uiteindelijk pas na heel veel gedoe in de modus 'en nu zijn we het helemaal zat' komt, wat dan tóch het gewenste resultaat blijkt op te leveren bij FGH, Groenberaad en wethouder Homan. Het blijft een lastig evenwicht. Wij willen graag ook mondeling aan u uitleggen waar we mee bezig zijn en met u in gesprek gaan. Over zaken die eigenlijk te groot zijn om in de ledenvergadering te behandelen. Daarom nodig ik u uit om een tweetal zaken met mij door te nemen en hier uw oordeel over te vellen. Informatief, informeel en vooral bereikbaar voor commentaar. We hebben hiervoor ruimte ingeboekt in het Dorpshuis, zie de aankondiging en ter toelichting ook de artikelen over de ondertunneling in Maarsbergen en het gemeentelijke groenstructuurplan.

Rest mij vooral u veel leesplezier te wensen met deze behoorlijk gevulde uitgave van ons verenigingsblad.

door: Richard Zweekhorst
 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »