Zoek

Van de voorzitter, dec 2012

In juni had ik het laatste stuk 'van de voorzitter' geschreven, net voor een reis naar Zuid Afrika. Mooi land daar aan de andere kant van de wereld, een land waar problemen nog van een heel andere orde zijn.

Andersteinweg.

Wat een gat in de tijd, het is het eerste dat ik mij realiseer als ik begin te schrijven aan deze Modderkoning. Het maakt de overgang ontzettend lastig om direct na terugkomst uit Zuid Afrika te belanden in de hoorzitting over het teniet doen van de voorgenomen afsluiting van de Andersteinweg. Lees hier het artikel: Andersteinweg

Zandafgraving.

Een ander gat is de Maarnse zandafgraving. Iedereen kent het terrein wel en de 'inheemse bevolking' heeft er altijd herinneringen aan. Schaatsen, zwemmen, wandelen, 18+ recreatie, klimmen tegen de zandheuvels; de oude generatie heeft er nog treinen zien rangeren. Tot het er rustig werd en de natuur er zijn gang mocht gaan. De natuur heeft zijn stinkende best gedaan en een prachtig kunstwerk gerealiseerd. Het Recreatieschap en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de ambitie het terrein open te stellen voor extensieve recreatie. MMN zit aan tafel. Lees hier het artikel: Hakken in het zand

Rotonde.

Als we niet oppassen komt er nog een gat bij, een gat in de kern van Maarsbergen. Het kan nauwelijks iemand ontgaan zijn dat de gemoederen hoog oplopen nu de belangenverenigingen VBMM en OSMM zich inzetten om de groene kern van Maarsbergen te veranderen in een rotonde. Het is ronduit vervelend om een keuze te moeten maken tussen onze doelstelling en het contact met collega belangenverenigingen. Wij realiseren ons dat we ook belangen van leden behartigen die lid zijn van meerdere verenigingen. We hebben onze leden middels een informatie/discussieavond de mogelijkheid geboden mee te praten over de richting die we als bestuur moeten volgen. Lees hier het artikel: Rotonde of kruispunt in de kern van Maarsbergen

Bomen.

Inmiddels zijn de bomen met gaten erin uit de dorpskernen verdwenen. De eiken waartegen we met succes bezwaar aantekenden middels een hoorzitting. We wonnen alle bezwaarschriften en de verantwoordelijk wethouder kreeg een flinke tik op de vingers als het gaat om duurzaam boombeleid. Als we terugkijken kunnen we stellen dat uiteindelijk MMN de gemeente heeft geholpen om nader tot elkaar te komen. Inmiddels blijkt er helaas niet veel veranderd te zijn; de stappen voorwaarts zijn marginaal. Tijd om weer in actie te komen en de waardevolle structuren in onze dorpskernen te behouden voor de toekomst. Deze keer trekken we gezamenlijk op met de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) zodat we beleidsmatig en inhoudelijk een slag kunnen te maken. In het Groenberaad proberen we meer aandacht te vragen aan waardestelling in onze dorpskernen en zo individuele bomen, boomstructuren en bomen of boomgroepen die een tijdsbeeld vertegenwoordigen in de afzonderlijke wijken, op waarde te schatten. Vanuit het bestuur heeft Coosje Bakker zitting genomen in de werkgroep Monumentale Bomen. Lees hier het artikel: Versoepeling kapbeleid GUH

Industrieterrein.

De komst van het Industrieterrein Maarsbergen Noord is nog één grote gatenkaas. De onderzoeken lopen en wat vooral opvalt is de open manier van communiceren. Alles is bespreekbaar en de opmerkingen van alle partijen worden gewogen in het verkennend onderzoek. Pas als er meer duidelijkheid is kan het noodzakelijk zijn om onze standpunten scherper te stellen. Voorlopig helpen we in het bepalen van de richting door te wijzen op de cultuurhistorische waarden, de vele dassen in het gebied en de mogelijke gevolgen voor het landschap. Ondertussen verzamelen we gegevens. Heeft u gegevens over het gebied die van belang zijn binnen onze verenigingsdoelstelling, deel die dan met ons. Ook wij zijn afhankelijk van betrokken leden en u kunt ons veel tijd besparen en zorgen dat we op basis van inhoud de discussie blijven voeren.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »