Zoek

Van de voorzitter, augustus 2011

Na de eerste kennismaking met het dagelijks bestuur van MMN hebben wij inmiddels de draad opgepakt. Niet alleen maar een draad, maar eigenlijk meer een bolletje wol, want er speelt momenteel wel het een en ander in onze dorpskernen. Een kleine greep uit de zaken waar wij ons momenteel mee bemoeien.

Uitbreiding van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Wij zijn in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen hiervan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij het veiligstellen van de natuur en de cultuurhistorische waarden in onze woonomgeving van harte toejuichen. Neem eens een kijkje op de website van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug www.np-utrechtseheuvelrug.nl en lees de plannen eens door. Het is méér dan de moeite waard.

Kapaanvragen

Wat wij minder toejuichen is de enorme toename van het aantal kapaanvragen door onze gemeente. Samen met Michiel Keizer hadden wij onlangs een ontmoeting op locatie met een vertegenwoordiger van de gemeente om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Dit gesprek leverde genoeg stof op om er verderop een apart artikel over te schrijven.

Bagger in de vijvers

Er is modder genoeg te vinden in de vijvers van de Driesprong in Maarn. Na enkele kritische vragen over het niet nakomen van het afgesproken maaibeheer aan het adres van onze gemeente, kwam er nog een mooi konijn uit de hoge hoed. Het konijn heet bagger en de gehanteerde communicatienorm hierover naar de bewoners en MMN mogen we dezelfde naam toedichten. In onze proactieve missie hebben wij het initiatief genomen en gaan wij richting geven aan de dialoog tussen de gemeente en bewoners. Ook hierover is weer veel te vertellen, zie het betreffende artikel.

De Kolken en de ondertunneling

Van De Modderkoning naar de Kolken in Maarsbergen is een kleine stap. Eerst het positieve nieuws. In overleg met Cees van Lambalgen, Willemijn Cappetti, Jeltje Bijleveld en mijzelf is er maatwerk geleverd ten aanzien van het beheer. Het minder positieve nieuws rond de Kolken betreft de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Ik heb de plannen kritisch doorgenomen en zij baarden mij zorgen. Met name zorgen over de cultuurhistorische waarden van de resterende elementen van 'ons' kasteel Maarsbergen, namelijk de Dorpskerk en de Grote Bloemheuvel. Vergeet niet dat dit echte rijksmonumenten zijn!

En eveneens zijn er grote zorgen over het voorbestaan van ons boegbeeld, de kamsalamander in de Kolken. In overleg met Thijs Meinders (namens de CHC) is besloten hiervoor een 'Projektgroep Ondertunneling Maarsbergen' op te richten. Hierover meer in het betreffende artikel.

Contact met de Gemeente

Maar er is natuurlijk ook veel goed nieuws! Voorzichtig kunnen wij stellen dat onze proactieve aanpak nu al vruchten afwerpt. Zeker met de gemeente maken wij momenteel grote stappen voorwaarts. Maar nog steeds is het zo dat het initiatief van ons uit moet gaan. Kortom we hebben als MMN zeer zeker bestaansrecht.

Excursies en kinderactiviteiten

Er is ook goed nieuws rondom de excursies en de kinderactiviteiten. Twee nieuwe bestuursleden, Michiel Keizer en Coosje Bakker, zijn druk bezig hun ambitieuze plannen vorm te geven. Dat vraagt de nodige tijd en organisatie, maar als voorzitter hoef ik hier niet naar om te kijken; het loopt allemaal op rolletjes. Zie bijvoorbeeld het Kinderprogramma 2011-2012!

Open Monumentendag 2011

Ook de organisatie van de aanstaande Open Monumentendag door de CHC staat stevig op de rit. Er is een mooi programma in de maak waar u echt even tijd voor vrij zou moeten maken. Zie verder de uitgebreide aankondiging van deze activiteit. Mijn complimenten voor de CHC. Het is ieder jaar weer een forse klus.

Campings en MMN

Michiel Keizer is aan het broeden op een plan om de vele campings van Maarn en Maarsbergen te gaan betrekken bij MMN. Gewapend met wat berichten over de schaapherder op de Koeheuvels zijn Michiel en ik inmiddels drie Maarnse campings afgegaan om eens te praten over wat MMN voor hen zou kunnen betekenen. De reacties waren erg positief en dit krijgt zeker een vervolg.

Medewerkers gezocht

Complimenten zijn altijd goed en meestal op zijn plaats, zeker voor alle bestuursleden en adviseurs van MMN die achter de schermen veel werk verzetten. U ziet in De Modderkoning en op de Website dat hierbij vaak dezelfde namen opduiken. Dat kan en moet echt anders! Vele handen maken immers licht werk en het is ook nog eens tegelijkertijd leuk en zinvol. Heeft u zin om mee te helpen bij een project, laat het ons weten!

Complimenten voor twee Landgoederen

Ik verbaas me al enige jaren over de ambitieuze activiteiten met kinderen door twee landgoederen. En ik ben van mening dat dit maar eens duidelijk gezegd moet worden:

Landgoed Huis te Maarn en Landgoed Maarsbergen, wat leveren jullie ieder jaar een grote positieve bijdrage aan de bewustwording van natuur en cultuur van onze jeugd. En bovenal, wat zijn het toch altijd leuke projecten!

Dit wordt natuurlijk wel gezien, maar haast nooit gezegd. Bij deze dan maar!

Vertegenwoordiging in de FGH

U leest het, er is veel gaande en ja, dat vraagt heel veel tijd en aandacht. Tijd is – zoals genoegzaam bekend – in onze huidige maatschappij een schaars goed. Ook ik moet keuzes maken in de besteding van mijn kostbare tijd naast werk en gezin. Dat heeft mij als voorzitter doen besluiten mijzelf volledig te richten op het behartigen van de verenigingsbelangen van MMN, die dicht bij ons staan en uitzicht geven op direct resultaat.

Daarom heb ik besloten dat er geen ruimte is voor mijn persoonlijke deelname aan FGH (Federatie Groene Heuvelrug). Wij zijn op zoek naar iemand die ons in de FGH zou willen vertegenwoordigen. Wie heeft daar zin in?

Naschrift

Het is tekenend voor de dynamiek van de vereniging op dit moment. Tussen het aanleveren van bovenstaande kopij, het uitkomen van De Modderkoning en publicatie op deze website zijn er vele gesprekken druk gaande. Ik durf wel te stellen dat het momenteel dagelijkse kost is om de projecten te begeleiden, afspraken te maken en beleidsnoties door te nemen.

Voorzichtig positief nieuws van de onderhandelingstafel met VBMM: we zijn druk in de mailwisseling, maar een datum is nog niet gevonden. Zie verder ook het betreffende artikel.

Inmiddels is er een eerste gesprek geweest met Prorail en met de gemeente op locatie in Maarsbergen. Hierover zullen we u later informeren en we doen ons best dit ook via De Kaap en de website te laten verlopen.

Voor onze vele zienswijzen met betrekking tot de kapvergunningen zullen wij eerdaags op een hoorzitting mogen verschijnen; ook hierover hoort u later meer. Zorgelijk is wel dat het momenteel dergelijke aanvragen regent.

Échte zorgen moeten we ons maken over de situatie rond de Engweg in Maarsbergen. Er dreigt hier een totale kaalkap. Plannen van Rijkswaterstaat (geluidsscherm en carpoolplaats), gemeente (oude Amerikaanse eiken en beuken) en Prorail (oude eiken bij de Grote Bloemheuvel en de beuken naast de Kleine Bloemheuvel) wijzen alle richting de bomen. We maakten al een eerste bezwaar naar de gemeente op het gebied van fijnstof, maar ook het dorpsgezicht is hier in het geding. Het is een moeilijk en complex dossier en we doen ons uiterste best te redden wat er te redden valt. Al valt het niet mee want dit zijn grote en moeilijke partijen in de onderhandeling en de plannen staan meestal al vast.

'Tussendoor' wordt de Groenstructuurvisie tot 2030 door de gemeente vastgesteld. Ook wij zitten aan tafel, mede vanuit de Federatie Groene Heuvelrug. Als voorzitter lees ik in noodtempo de stukken mee. Voorlopig zie ik veel goede bedoelingen, maar ik vrees dat de echte kwaliteitsslag niet gemaakt gaat worden. Niets zo erg als beslissingen nemen vanuit het verkeerde uitgangspunt.

Er zijn mooie rapporten verschenen van de monumenten- en erfgoedcommissie van onze gemeente. Hier lijken een paar heel goede beleidsmakers te zitten. Nu nog de woorden omzetten in daden.

Zo ligt er ook een mooi concept structuurplan van de provincie waarin veel aandacht voor onze omgeving. Maar het ziet er op het eerste gezicht somber uit voor Maarsbergen. Samen met Han Overkamp stort ik mij op de vergadertafel om de vinger aan de pols te houden.

Het lijkt wel of onze hele omgeving in beweging is, rapporten en visies voor lange tijd worden ontwikkeld. U ziet er buiten nog niet veel van en dat is mooi.

Op zondag 28 augustus stonden we met een flink aantal bestuursleden in een kraampje van het Von Gimborn Arboretum in Doorn in het kader van 100% Buitendag. We hoopten natuurlijk op veel belangstelling en vragen van het publiek. Zoals vaker deze zomer regende het behoorlijk en viel het aantal bezoekers tegen. Maar we hadden toch enkele zeer boeiende contacten!

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »