Zoeken

Van de voorzitter, april 2012

Vogelhuisje.

Het belangrijkste voorval van de afgelopen periode had zonder enige twijfel te maken met een vogelhuisje. (zie: Het zintuigen-avontuur deel 2: KIJK naar verschillende vogels en bouw een vogelhuisje) Trots kwam hij ermee thuis na een koude ochtend.

Eerst kijken naar de vogels en vooral leren kijken welke vogel het is. Kijk pap, deze duiven hebben we gezien en een roodborstje. Daarna timmeren, hout, spijkers; schilderen kon wel maar vond hij niet nodig, dat hoort niet buiten! Zo werkt MMN met de kinderen in het zintuigenavontuur aan de toekomst en komen kinderen spelenderwijs in aanraking met de groene omgeving. Al zijn de plankjes scheef en de spijkers een beetje krom, het zijn de mooiste vogelhuisjes! En nu maar uitkijken naar het voorjaar. Welke vogels worden de gelukkige bewoners van dit fraaie pand?

Gemeente.

Het is te hopen dat het vogelhuisje vrij blijft van OZB want we weten inmiddels allemaal dat de gemeente heel druk op zoek is naar centjes. Dat die zoektocht naar centjes ten koste gaat van veel zaken die de burgers aan het hart gaan, is iedereen ook wel duidelijk. We hebben het afgelopen jaar veel zaken besproken met de gemeente en als het nodig was hebben we doorgepakt. Waar het tot een procedure is gekomen hebben we de zaak gewonnen, maar blij worden we daar niet van. Na een bewogen jaar hebben we een overleg aangevraagd met onze dorpswethouder mevrouw Van Oostrum. Een verslag hiervan is op pagina 5 van deze Modderkoning te vinden.

A12.

Op de achtergrond roert onze oud-voorzitter Geert zich nog flink in de afhandeling van lopende zaken rond de A12, een niet te onderschatten dossier. Hij neemt het bestuur daarmee veel werk uit handen. Een woord van dank aan het adres van Geert is dus zeker op zijn plaats.

Bedrijventerrein.

De plannen voor Maarsbergen Noord ontvouwen zich met rasse schreden. MMN zit aan tafel om vanuit onze doelstelling de bijpassende belangen op het gebied van de natuur en de cultuurhistorie te behartigen. Inmiddels hebben we het contact gelegd met Groen voor Groen uit Maarsbergen. Samen met hen hopen we de belangen van onze leden zo zorgvuldig mogelijk te gaan verwoorden in het overleg. Op pagina 7 meer hierover.

Externe contacten.

Door middel van het Groenberaad, Welnuh en FGH (Federatie Groene Heuvelrug) worden de contacten met de overige verenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug verder aangehaald. Als voorzitter ben ik inmiddels als vast lid toegetreden tot het Groenberaad van de gemeente.

Overleg VBMM

Het overleg met VBMM verloopt voorspoedig en mag zeker als opbouwend worden bestempeld. Voor er een fusie kan komen, is er nog veel te bespreken. Een zorgvuldige aanpak is vereist, in dit soort zaken is haastige spoed maar zelden goed. Op pagina 8 meer hierover.

Jaarvergadering en Lezing

Speciaal wil ik u wijzen op de komende ledenvergadering en u vragen om vooral te komen. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar en we hebben als bestuur ons best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren en ook tussentijds de kans gegeven om uw mening te ventileren. Een kleine groep mensen binnen de vereniging verzet een enorme hoeveelheid werk. Meestal gaat dat goed en soms gaat er ook wel eens iets fout. De ledenvergadering is het instrument om te kunnen sturen in onze manier van werken want MMN is van de leden en het bestuur geeft uitvoering aan de wens van de leden. Aansluitend volgt een lezing van Gijs van Roekel over de nieuwe Beeldbank Maarn-Maarsbergen.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Thema Ruimtelijke Ordening

Update Henschotermeer

Eind maart 2024 heeft de gemeenteraad van Woudenberg ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Henschotermeer. Daarmee stemt de gemeenteraad van Woudenberg in met de

Lees verder »
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »