Zoek

Uitnodiging meedenken met MMN (11-10-2016)

Geacht lid van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk
 
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst van MMN over de door ons te volgen koers de komende jaren. Een van de belangrijkste thema’s op dit moment is de burgerparticipatie. Het bestuur wil graag van u weten hoe u daar tegen aankijkt en hoe we daar op een voor alle partijen zinvolle manier invulling aan kunnen geven.

We willen dat graag doen aan de hand van het ecoductenproject (de plannen voor een ecoduct over de N227) dat de laatste maanden regelmatig in de publiciteit is. Een heel interessant project in vele opzichten. Hierbij gaat het niet om de inhoud van het project, maar om de (gevolgde en te volgen) procedure. Bijvoorbeeld: gaat MMN wel of niet deelnemen aan een overleg en waarom?
 
Graag willen wij ook van u horen welke andere thema’s spelen waar MMN mogelijk een rol zou kunnen spelen (en waarom) en hoe wij prioriteiten kunnen vaststellen op basis van de beschikbare tijd en menskracht/kennis waarover MMN beschikt.
 
In De Kaap wordt ook aandacht gevraagd voor deze bijeenkomst. U kunt dat hier lezen: Praat mee over burgerparticipatie en ecoducten 
 
Wij nodigen zowel leden, als enkele vertegenwoordigers van de gemeente en de Federatie Groene Heuvelrug/Groenberaad uit (beide gemeentebrede groene overlegorganen) en het Dorpsberaad.
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bij de bijeenkomst aanwezig zou kunnen zijn.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016 om 19.30 uur in zaal 1 van het dorpshuis van Maarn, ‘De Twee Marken’ aan de Tromplein 5.
  
Wij zien met belangstelling uit naar uw komst of reactie. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden aanmelden kan via secretaris@mmnatuurlijk.nl
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MMN
 
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »