Zoek

Uitnodiging aan de inwoners van Maarsbergen

Maarsbergen, 17 september 2013

Mevrouw, mijnheer,
Er is hard gewerkt deze zomer aan het uitwerken van het plan ‘Huyser/Hartvelt’ voor het doortrekken van de geplande spoortunnel in de N226. Graag willen wij de inwoners van Maarsbergen en andere geïnteresseerden informeren over de voortgang. Daarom nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 25 september a.s. in de Dorpskerk van Maarsbergen, aanvang 20.00 uur.

Nadat de gemeenteraad opdracht had gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek, hebben provincie, gemeente, ProRail  en vertegenwoordigers van Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN), Ondernemers Sociëteit Maarn Maarsbergen (OSMM) en Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen(VBMM) in juli, augustus en september  veel teken- en rekenwerk verricht. Vorige week is in het bestuurlijke overleg tussen deze organisaties geconcludeerd dat het plan weliswaar duurder zal zijn, maar absoluut een uiterst serieuze kans verdient. Het is immers  een duurzame oplossing die van groot belang is voor de leefbaarheid van  het dorp Maarsbergen.
Het gaat om een complexe problematiek en er is nog veel werk te doen. We zijn er dus nog niet, maar we hechten er aan dat de planvoorbereiding ook goed met u als direct betrokkenen wordt gecommuniceerd.
We stellen het op prijs dat gedeputeerde mobiliteit Remco  van Lunteren  en  burgemeester  Frits Naafs, samen met ons de informatie over het lopende proces willen verzorgen. We hopen dan ook dat we opnieuw veel belangstellenden uit Maarsbergen (en Maarn) kunnen begroeten.
Graag tot ziens op 25 september in Maarsbergen.

    
MMN: Richard Zweekhorst  
OSMM: Rien Renes   
VBMM: Evert de Boer
Dorpscomite Maarsbergen: Ruud Hartvelt, Jan Huyser, Thijs Meinders 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »