Zoek

Toekomst Koeheuvels (2)

20200711 Koeheuvels

20200711 KoeheuvelsDe Koeheuvels is één van de vastgoedobjecten die de gemeente wil verkopen omdat men het beheer en onderhoud hiervan niet ziet als ‘core business’ voor de gemeente. Naast de Koeheuvels gaat het om meerdere bos- en natuurgebieden in onze gemeente en ook om een aantal gebouwen.

 Omdat dit een gemeente breed onderwerp is, heeft de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waar ook Maarn Maarsbergen Natuurlijk in participeert, al in juli van dit jaar per brief haar zorgen geuit over de verkoop van bos- en natuurgebieden.

In oktober is door de gemeenteraad besloten dat natuur, groen en bosgebieden alleen verkocht mogen worden aan organisaties met ANBI-status die gespecialiseerd zijn in het beheer van natuur, groen, bos en/of grote terreinen en dan alleen als de huidige bestemming gewaarborgd blijft, inclusief het behoud van het natuurdoeltype, toegankelijkheid en waar van toepassing (gedoog) hondenlosloopgebied.
Als de wethouder van deze voorwaarde wil afwijken dan moet dit eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De FGH had in een tweede brief (eind september) op bovenstaande voorwaarde aangedrongen. 

(De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een federatie van 5 lokale verenigingen in de dorpen van onze gemeente die de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in onze gemeente willen behouden.)

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »