Zoek

Zienswijze op concept Omgevingsvisie GUH

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waarin ook Maarn Maarsbergen Natuurlijk participeert, heeft een zienswijze ingediend op de concept Omgevingsvisie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH). Een Omgevingsvisie is een document waarin de gemeente vertelt hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten.

Dit is de omgeving met alles wat nodig is om er te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, landschap, energie, wegen en gebouwen.

In de concept Omgevingsvisie 2040 van de GUH wordt een hoge ambitie geformuleerd voor het behoud en uitbreiding van natuur, herstel van biodiversiteit, behoud van het unieke landschap en het streven naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. De FGH kan van harte kan instemmen met dit hoge ambitieniveau op deze genoemde onderwerpen. Welgemeende complimenten zijn, wat de FGH betreft, hiervoor dan ook op z’n plaats!

Dit hoge ambitieniveau betekent ook dat niet alles overal kan en dat er keuzes gemaakt moeten worden. De FGH ziet dat in de concept Omgevingsvisie die noodzakelijke keuzes ook wel voorzichtig gemaakt worden, maar de FGH vindt ook dat die keuzes concreter en scherper in beeld gebracht moeten worden. Er moet geen misverstand zijn dat een keuze voor natuur, biodiversiteit en duurzaamheid ook betekent dat op andere fronten de keuzevrijheid en mogelijkheden beperkt worden.

In de zienswijze geeft de FGH aan waar keuzes scherper of anders gemaakt zouden moeten worden.

Zie Zienswijze FGH op concept Omgevingsvisie GUH.pdf voor de volledige tekst van de zienswijze van de FGH op de concept Omgevingsvisie van de GUH.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »