Zoek

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is inmiddels van start gegaan. Een aantal bestuursleden en betrokken leden buigen zich inmiddels over de verschillende ruimtelijke plannen voor landschap, natuur en milieu en het cultuurhistorisch erfgoed in de regio Maarn/Maarsbergen. In de afgelopen maand zjn de discussies gevoerd over de meest nijpende problemen:

  • De Grote Bloemheuvel
  • Recreatieterrein Laag Kanje (nu Europarcs)

  • De lelijkste plek van Nederland: Grote Bloemheuvel in Maarsbergen. Na jarenlang getouwtrek over de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen ligt er nu een voorstel voor het braakliggend terrein. Het Bestemmingsplan was oorspronkelijk ontworpen voor een volledig horeca/hotel bestemming. In 2015 is de bestemming administratief opgerekt tot mogelijk zorghotel. Inmiddels heeft het college van B&W een positief principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan functiewijzigingen van horeca/hotel naar woon-zorg instelling. Een aantal heikele punten spelen een rol. De omvang van de bebouwing past nauwelijks bij het dorpskarakter. De verharding van het gebied is onontkoombaar, parkeeraccommodatie moet worden gerealiseerd. Voor MMN is met name het Rijksmonument ‘de Grote Bloemheuvel’ van grote sociale en cultuurhistorische waarde.

De Cultuurhistorische Commissie (CHC) heeft een advies uitgebracht aan het College. De CHC hecht veel waarde aan herstel van Grote Bloemheuvel in oude glorie. Gewezen wordt op de integrale relatie met het nieuwe Dorpshart Maarsbergen.  Men benadrukt de waarde van het Rijksmonument als dorpsvoorziening. De Werkgroep ROM  zal de natuurlijke en ecologische samenhang nauwlettend volgen. Er is een gesprek aangevraagd met de eigenaar, de projectontwikkelaaar en de architect.

 

  • Het Recreatieterrein Laag Kanje (nu Europarcs) in Maarn. Dit gebied staat officieel gedefinieerd als Recreatieterrein. Op dit moment worden (en zijn al) een heleboel nieuwe chalets geplaatst op plekken waar ofwel stacaravans stonden ofwel waar tot voor kort tenten of toercaravans konden staan. B&W zijn doende een nieuwe bestemmingsplan te formaliseren. Daarin wordt voorgesteld alle plekken voor stacaravans te benutten voor ‘een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf’ (zoals een chalet). De consequenties zijn niet gering. Een forse toename van het ‘versteende’ oppervlak ten opzichte van de huidige situatie in Laag Kanje. Wijziging van het gebruik van de ruimte voor mobiele kampeermiddelen of stacaravans in permanente bebouwing (Chalets). En per Chalet een grondbeslag ruim boven het nu geldende maximum oppervlak van 40 m2 per stuk. MMN heeft een formeel Handhavingsverzoek ingediend bij het College van B&W. De huidige bouwactiviteiten zijn onwettig en ongewenst.

 

De Werkgroep ROM zoekt doelbewust samenwerking met soortgelijke organisaties (VBMM, FGH, gelijkgestemde verenigingen in de andere dorpen van de GUH, enz) om de gezamenlijke strategieën af te stemmen en de impact te vergroten. Mocht je geïnteresseerd zijn en mee willen denken, meld je aan!

Rene Kooyman
06 51968339
ruimte@mmnatuurlijk.nl

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »