Zoeken

Update Henschotermeer

Eind maart 2024 heeft de gemeenteraad van Woudenberg ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Henschotermeer. Daarmee stemt de gemeenteraad van Woudenberg in met de bouw van extra recreatievoorzieningen en verruiming van de mogelijkheden voor evenementen. Velen vrezen dat de beoogde ontwikkelingen het huidige karakter van het gebied flink zullen aantasten, dat de natuur te veel extra druk zal ondervinden en dat omwonenden extra hinder zullen ervaren.
Het bestuur van Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) hebben besloten om gezamenlijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad van Woudenberg. MMN en VBMM vinden dat het bestemmingsplan niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en denken dat het beroep daarom een redelijke kans van slagen heeft.
Lees hier onder het volledige beroepschrift. ( Of open het document via de link ) 

indien hieronder geen document wordt getoond, kan de pagina opnieuw geladen worden, zodat het document opnieuw getoond wordt

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »