Zoek

Inspraakreactie voorontwerp Maarsbergen Oost

Maarn Maarbergen Natuurlijk (MMN) en GroenVoorGroen (GVG) maken zich ernstig zorgen over de voorgenomen ontwikkelingen in Maarsbergen Oost. Beide hebben in de afgelopen jaren meermalen in Gemeenteraad, de Commissie Ruimte en in de Overleggroep Gebiedsontwikkeling Maarsbergen Oost hun bedenkingen en bezwaren geuit.

MMN en GVG hebben de krachten gebundeld en hebben, onder de verenigingsvlag van MMN, een werkgroep ‘Maarsbergen Oost’ opgericht met deelnemers vanuit MMN en GVG.
Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf begin juli 2015 door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug ter inzage is gelegd.
Onze inspraakreactie treft u op de hierna volgende bladzijden aan.
Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd geven wij hierop onze zienswijze waarbij wij ons het recht voorbehouden om het plan uitgebreider en/of gedetailleerder te becommentariëren.

Lees het hele document door op deze link te klikken :  Inspraakreactie voorontwerp Maarsbergen Oost

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »