Zoek

Bomenkap bij de verbreding van de A12

Het bestuur heeft mij gevraagd mijn indrukken weer te geven van het Omgevingspanel, dat was ingesteld ten behoeve van de verbreding van de A12. In dit panel waren vertegenwoordigers opgenomen van natuur- en bewonersverenigingen en van ondernemers op het traject Utrecht-Veenendaal van de A12. 

Vanuit Maarn-Maarsbergen waren zes personen vertegenwoordigd. Het doel van het panel was de communicatie naar de bewoners en verenigingen tijdens de bouwwerkzaamheden optimaal te laten zijn, zodat het aantal klachten zo gering mogelijk zou zijn.Mijn ervaring was dat aan klachten en opmerkingen door de uitvoerder ‘de Poort van Bunnik’ (BAM) veel aandacht is besteed. Uiteindelijk hebben zij voor deze werkwijze ook een prijs mogen ontvangen.

Ikzelf heb mij vooral beziggehouden met hoe er is omgegaan met de beplanting en de natuur.

Zoals iedereen gemerkt heeft zijn ten behoeve van de verbreding van de snelweg veel bomen gekapt, vooral op het traject Maarn-Driebergen.

Zelfs meer dan oorspronkelijk de bedoeling was en buiten de plangrens. Uiteindelijk en na veel aandringen kwam de aap uit de mouw. Op verzoek van ProRail is direct langs het spoor de beplanting ook gekapt. In totaal is 35 ha bos verdwenen. Wat rest is een kale vlakte op het hierboven genoemde traject. Lang is onduidelijk gebleven wat er met deze strook ging gebeuren, terwijl onderwijl al graszaad was ingestrooid.

Het is nu de bedoeling dat het tegelijk met het graszaad ingestrooide heidemengsel tot ontkieming moet komen. Bovendien wordt verwacht dat spontaan allerlei inheemse plantensoorten, zoals berk, brem en den zullen verschijnen. Tot op heden is daarvan niets gebleken. Afgelopen zomer is mij opgevallen dat regelmatig een strook direct langs de weg werd gemaaid. Samen met de gemeente wordt in de gaten gehouden hoe de vegetatie zich gaat ontwikkelen. Recent is nog eens toegezegd dat mocht een en ander niet lukken het beheer wordt aangepast.

De 35 ha gekapt bos moet worden gecompenseerd, zo dicht mogelijk bij de snelweg. Lukt dat niet dan elders. Een recent overzicht geeft aan dat compensatie van bos wordt gerealiseerd met zes hectare op landgoed Ringelpoel bij Woudenberg, vier hectare bij verzorginsplaats Oudenhorst, vijf hectare bij Houten, zeven hectare bij Hoogewoerd/Kromme Rijn en negen hectare bij Haarzuilens bij Utrecht.     

door Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »