Zoek

A12

Rondom de aanleg van de spitsstroken langs de A12 is weinig goeds te vermelden. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Karla Peis, heeft het gemeentebestuur laten weten dat de spitsstroken zondermeer zullen worden aangelegd tot en met de nieuwe aansluiting bij Maarsbergen.

Zij is van mening dat aanleg tot Maarn leidt tot een verviervoudiging van de files. Zij wil nog wel een poging doen om de spitsstroken door te trekken tot aan Veenendaal. In de brief wordt met geen woord gerept over de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen.

Ondertussen heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht een reactie gegeven op de inspraak van het streekplan. Verheugend is te melden dat de voorgenomen woningbouw op de voetbalvelden aan de Buurtsteeg van de baan is. Doordat woningbouw binnen vijfhonderd meter van een hoogspanningsleiding niet is toegestaan is de overgebleven ruimte te klein voor een rendabel bouwproject.

GS zetten ook grote vraagtekens bij een verdere uitbouw van het bedrijfsterrein aan de Haarweg in Maarsbergen. De gemeente zal de uitbreiding overtuigend moeten aantonen in relatie tot de mogelijkheden van bedrijfsvestiging in Veenendaal. In het streekplan wordt de bouw van de brandweerkazerne aan de Tuindorpweg open gehouden, ondanks een pleidooi van onze kant deze kazerne te bouwen aan de Planetenbaan achter het Eetcafé 'Het Vosje'.

Het oplossen van de verkeersproblematiek op de provinciale wegen ten zuiden van de A12 wordt overgelaten aan Doornroosje. Dit is de benaming van het onderzoeksproject over deze problematiek. Gezien de trage voortgang is het vraag hoe lang men Doornroosje laat slapen. GS doen wel alvast een uitspraak over de oostelijke rondweg rond Maarsbergen. Niet dus.

Tot slot wil ik een ieder een plezierig winterseizoen toewensen met de activiteiten van onze vereniging. Het gepresenteerde programma biedt vele mogelijkheden. Ondersteuning bij de uitvoering van dit programma wordt zeer op prijs gesteld.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »