Zoek

Onderhoud van de Kolk in Maarsbergen najaar (2016-10-29)

De Kolk in Maarsbergen is een gebied waar o.a. de kamsalamander voorkomt is. De kamsalamander is een bedreigd diersoort en een werkgroep heeft zich jarenlang ingezet om De Kolk  te onderhouden. Het bestuur van MMN heeft enkele jaren geleden aan de gemeente gevraagd een beheerplan op te stellen en het onderhoud uit te voeren, omdat de kolken op gemeentelijke grondgebied liggen. Het verenigingsblad van MMN is vernoemd naar deze kamsalamander: de Modderkoning.

Eind oktober 2016 is veel werk verzet voor het onderhoud van De Kolk door het LEU, Landschap Erfgoed Utrecht. Tien man en een loonwerker met kraan zijn twee dagen bezig geweest.
 
Van de middelste kolk is een groot deel van het waterdrieblad verwijderd. Waterdrieblad is een beschermde plant die verwijderd wordt om de verlanding van deze kolk tegen te gaan, en om de biotoop van de kamsalamander te verbeteren. Voor het verwijderen van waterdrietand is ontheffing verleend door het ministerie. Een deel van het waterdrieblad is weer herplant in de grote kolk aan de kant van de Woudenbergse weg. Verwacht wordt dat er hierdoor meer begroeiing en salamanders komen in deze kolk.
 
Ook is er veel struikgewas bij de kolk afgezaagd zodat er meer licht op het water komt, wat weer ten goede komt bij de voortplanting van de salamanders, kikkers enz. Een deel van de takken is op takkenrillen gelegd, een ander deel van de takken wordt versnipperd en afgevoerd.
In de grote kolk is de roodwangschildpad aanwezig, zie foto 1 nov 2016. Dit dier huist daar al zeker 15 jaar. Een roodwangschildpad is een exoot; plant zich niet voort in de Nederlandse natuur en kan 40 jaar oud worden.
 
 
Met dank aan Cees van Lambalgen voor de informatie
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »