Zoek

Jaarverslag 2021 en vooruitblik werkgroep de Kolken

Bij de Kolken naast de spoorwegovergang Maarsbergen leeft de zeldzame en bedreigde amfibie: de kamsalamander. De werkgroep de Kolken zet zich al vanaf 1982 in voor een goede leefomgeving, biotoop, voor de kamsalamander bij de Kolken.

Het grondgebied van de Kolken is van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Na een uitgebreid onderzoek is een nieuw onderhoudsplan gemaakt. De werkgroep vindt dit op zich een goed basisonderhoudsplan. Maar helaas komt de gemeente tot nu toe het onderhoudsplan slechts gedeeltelijk na door o.a. een tekort in het budget en een te kort aan menskracht.

In het voorjaar is er door aannemer namens de gemeente drastisch gesnoeid aan de noordkant en de MMNwerkgroep ‘werken in het landschap’ heeft de bomen en struiken gesnoeid bij de kleinste Kolk ter hoogte van de Spoorlaan. 

De werkgroep maakt zich zorgen over de leefomstandigheden voor de kamsalamander als het onderhoud op deze wijze voortgaat. Wat gaat niet goed:

 •  Afgelopen zomer was de gehele plas bedekt met kroos, waardoor er geen licht in het water komt en dat veroorzaakt te weinig zuurstof in het water voor de amfibieën.
 • Dit kroos ontstaat mogelijk door te weinig zonlicht van uit het zuiden door de bomen, of door vervuild water.
 • De waterplanten bedekken steeds meer wateroppervlakte, waardoor er onvoldoende open water over is voor kamsalamander.
 • Aan de oever woekeren de uitheemse soorten: Japanse Duizendknoop, Bereklauw en bamboe en dit zijn geen waardevolle planten voor de amfibieën.
 • Het ‘het eilandje’ in de Kolk wordt steeds groter en langzamerhand kan de Kolk gaan dicht groeien.
 • Er zijn te veel bramenstruiken bij de kleine Kolk
 • De aanwezige exotische roodwangschildpad eet graag kikkervisjes en amfibieën, en is een bedreiging voor het voortbestaan van de kamsalamander
 • De Kolken, zoveel als mogelijk, handmatig onderhouden heeft de voorkeur in dit kwetsbare gebied.

MMN wil, in samenspraak met de gemeente, onderzoeken of de Kolken een grotere natuurwaarde kunnen krijgen en het onderhoud geoptimaliseerd kan worden voor een goede leefomgeving van de zeldzame kamsalamander, beschermde groene kikken en alle andere amfibieën, planten, vogels en insecten die zich in deze biotoop thuis voelen. 

Helpt u mee met:

 • Het uitzoeken van welke mogelijkheden er zijn voor een hogere natuurwaarde van dit gebied
 • Inwoners enthousiasmeren?
 • Het opstellen van een (herstel) plan?
 • Financiën werven?
 • Handen uit de mouwen steken?

Worden de Kolken met de kamsalamander als icoonsoort een natuurparel in Maarsbergen?
Kees van Lambalgen, Jeltje Bijleveld, Willemijn Cappetti, 
Contactpersoon Gerda Schregardus excursies@mmnatuurlijk.nl 

 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »