Zoek

Wethouderoverleg

Tijdens een gesprek met wethouder Pamboer werd hem een exemplaar van de cultuurhistorische waardenkaart aangeboden. Deze kaart is van belang voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van de gemeente.

Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt hem te attenderen op de wenselijkheid om ook voor de kernen Maarn en Maarsbergen de gemeentelijke monumentenlijst vast te stellen en deze aan te vullen met beschermde dorpsgezichten, en de financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »