Zoek

Oude Kaarten van Maarn en Maarsbergen

Oude kaarten

Van Maarn en Maarsbergen zijn een aantal oude kaarten bekend die veel details laten zien van de ontwikkeling van het landschap, bebouwing en infrastructuur van de twee marken tot een gemeente in de moderne tijd. Deze gemeente is na de herindeling sinds enkele jaren onderdeel van gemeente Utrechtse Heuvelrug. De kaarten zijn chronologisch geordend, waarbij de reeks wordt voorafgegaan door de Cultuurhistorische Waardenkaart. Deze kaart werd door de CHC werd opgesteld om het historisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen nauwkeurig en gedetailleerd vast te leggen. Het gaat daarbij niet alleen om de beschrijving van monumenten maar ook om de vele historische elementen die het landschap van Maarn en Maarsbergen telt. In dit landschap zijn ook een zandafgraving met steneneiland (aardkundig monument), grafheuvels en vele sporen van oude ontginningen terug te vinden. Het bekijken van deze kaart maakt de interpretatie van de andere kaarten eenvoudiger.

NB1: Op alle kaarten, behalve de kadastrale atlas 1832 en de topografische kaarten van 1977 en later, kunt u iconen en/of bebouwing aanklikken voor méér informatie over het object.

NB2: Om de kaarten goed te kunnen bestuderen zijn wat grotere beeldbestanden noodzakelijk, het kan dus een tijdje duren vóór de kaart verschijnt. Trek je hierbij niets aan van de mededeling van Google Maps: 'Helaas hebben we hier geen beelden van'!

De Kaarten

 • Cultuurhistorische Waardenkaart Maarn-Maarsbergen
  Gemaakt door de CHC, toont alle geïnventariseerde cultuurhistorische waarden van het gebied Maarn-Maarsbergen, van monumenten tot historische landschapselementen.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Ontginningskaart Maarn 1646
  Gemaakt als hulpmiddel bij de verdeling van de tot dan toe gemeenschappelijk gronden in de Meent, de Birkt en het Veen om ze daarna te kunnen gaan ontginnen.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Kaarten van Eijckelenburgh, Birckesteijn en Alendall 1659/1670
  Twee prachtig ingekleurde kaarten van D. Groenou die het grondgebied van de hoeven Eijkelenburgh en Alendall laten zien en twee latere kopiën van Bernard de Roy waarop ook Birckesteijn wordt getoond.
  Ga naar: KaartProjectie van Eijkelenburgh 1659
  Ga naar: KaartProjectie van Alendall 1659.
  Ga naar: Kaart van Eijkelenburgh 1670.
  Ga naar: Kaart van Alendall en Birckesteijn 1670.
  Ga naar: Toelichting op de kaarten.
 • Kaart van Maarsbergen 1716
  Caarte van de Ambachtsheerlijkheid en Landerije van Maarsbergen 1716 getekend door Justus van Broeckhuijsen met percelen, bebouwing, weg- en waterwegen.
  NB: Deze kaart is ongeveer 26MB groot, er is dus enig geduld vereist!
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Tiendkaart van Maarn 1751
  Deze tiendkaart van M. de Leeuw beschrijft alle percelen in Maarn die tiendplichtig waren aan het Domkapittel te Utrecht. De kaart bestaat uit een overzichtskaart en drie detailkaarten. Bij iedere detailkaart hoort een beschrijving van alle percelen met de eigenaar, het soort gebruik en de grootte.
  Ga naar: OverzichtskaartProjectie van de Overzichtskaart.
  Ga naar: KaartPercelenProjectie van de Eng.
  Ga naar: KaartPercelenProjectie van de Haar en de Meent
  Ga naar: KaartPercelenProjectie van de Birkt en het Veen.
  Ga naar: Toelichting op de kaarten.
 • Maatboek van Maarn 1810 – Figuratieve Kaart
  Het Maatboek beschrijft alle percelen van Maarn en geeft de onderlinge ligging weer in een schetskaart door P. J. Romme. Projectie van deze schetskaart is niet goed mogelijk, de afwijkingen zijn daarvoor te groot.
  Ga naar: KaartToelichting
  Ga naar: Pagina 25Pagina 26Latarisme van het Maatboek.
 • Kadastrale Atlas Maarn 1832
  Deze zeer gedetailleerde kaart werd gemaakt als officiële registratie van alle grondbezit in Nederland. De kaart is nog steeds in gebruik.
  Ga naar HISGIS Kadastrale Atlas Provincie Utrecht en ga vervolgens naar de kadastrale gemeente Maarn.
 • Topographisch Militaire Kaart 1847
  De eerste integrale topografische kaart 1:50000 van het hele land. Afgebeeld is een samenstelling van fragmenten van blad 32-III Woudenberg en 39-I Doorn.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Gemeentekaart van Maarn 1867
  Kaart uit de gemeente atlas van J. Kuyper, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Chromotopographisch Kaart 1879/2, 1903 en 1932
  De eerste integrale topografische kaart 1:25000 van het hele land. Afgebeeld zijn samenstellingen van fragmenten van blad 447 Woudenberg en blad 466 Doorn uitgaven 1870/2, 1903 en 1932
  Ga naar: KaartProjectie 1870/72
  Ga naar: KaartProjectie 1903
  Ga naar: KaartProjectie 1932
  Ga naar: Toelichting op de kaarten.
 • Topografische Kaart 1977
  Een oudere uitgave van de nu gangbare topografische kaart 1:50000 van het hele land. Afgebeeld is een fragment van blad 32West Amersfoort.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
 • Moderne Topografische Kaart
  Dit is de nu gangbare topografische kaart 1:25000 van het hele land. Afgebeeld is een samenstelling van fragmenten van blad 32D Woudenberg en blad 39B Wijk bij Duurstede. Deze kaart is nog steeds in gebruik.
  Ga naar: KaartProjectieToelichting.
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »