Zoek

Opening van de Monnickendijk

Monnickendijk 1

De Monnickendijk, een historische 800 jaar oude wal op de grens van Maarsbergen en Woudenberg, stond op 17 april 2012 even in het middelpunt van belangstelling. De reden hiervoor was de afronding van het herstelproject van deze oude grenswal uit de 12e eeuw.

Aan de opening ging een korte bijeenkomst van de betrokkenen bij dit project vooraf, gevolgd door een wandeling over de dijk. Op de foto staan links Rien Pater die het naambord mocht onthullen en rechts Cees van Lambalgen.

Bij de grote ontginning van Woudenberg in de 12e eeuw is begonnen met de aanleg van een dijkje om de inloop van water tegen te gaan. Daarna werden er waterlopen gegraven om het water naar lager gelegen gebieden af te voeren (monnickenwetering, zeesloot) via de Lunterse beek. De Monnickendijk is dus eigenlijk het begin geweest van de ontginning van Woudenberg in de 12e eeuw. Het ontginningsgebied werd begrensd door de Lunterse beek, de Heijgraeff, de Hinderdijk, de Monnickendijk en de Zeghedijk (nu Zegheweg).

Langs de Monnickendijk is in 1970 tijdens de ruilverkaveling een fraai fietspad aangelegd van de Maarsbergseweg naar de Rumelaarseweg. Dit fietspad had tot nu toe geen naam. Op 17 april 2012 kreeg het fietspad dan ook de toepasselijke naam 'Monnickendijk'. Op een oude kaart van 1696 zien wij de Hinderdijk, de Monnickendijk en de Zeghedijk in gebruik als weg. Het was in die tijd gebruikelijk dat hogere kades en dijken gebruikt werden als weg door laag en dus nat gebied. De Hinderdijk is nu in gebruik als fraai wandelpad over landgoed Anderstein.

De Monnickendijk is gelegen langs een recreatief fietspad op de grens Maarsbergen en Woudenberg. De Zeghedijk ten slotte is nog steeds in gebruik als weg, zij het verdwenen onder asfalt, maar nog steeds herkenbaar als een hogere weg door laag gebied. Ondanks de diversiteit in gebruik is de lijn van dijkjes dus nog steeds aanwezig en beleefbaar. Vanaf de hogere gronden bij Anderstein tot aan het Valleikanaal (Lunterse beek) ter hoogte van de Zegheweg.

Bij het herstel van de Monnickendijk is een kleine recreatieplek aangelegd waar enkele bankjes zijn geplaatst. Op die plek is ook het informatiepaneel gezet. Dit informatiepaneel is voorzien van een oude kaart en wordt de geschiedenis van de Monnickendijk verteld. Op de foto links onthullen de wethouders Tim Verhoef van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Jan Schreuder van de gemeente Woudenberg gezamenlijk het informatiepaneel bij de rustplaats aan de Monnickendijk. Het project Monnickendijk is een samenwerking van gemeente Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Woudenberg, de provincie Utrecht en het Landschap Erfgoed Utrecht. Doel van het project Monnickendijk is de geschiedenis van het landschap te vertellen en te bewaren, voor nu en voor volgende generaties.

door: Cees van Lambalgen

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »