Zoek

De Middenstand in Maarn en Maarsbergen in 19Toen

Ik ben geboren en getogen in de voormalige gemeente Maarn, heb gewoond in Maarsbergen en woon vanaf 1966 in Maarn en ik heb altijd in Maarn gewerkt. Ik weet – in alle bescheidenheid – best veel van deze plaatsen af. Daarom heb ik het plan om een boek samen te stellen met als voorlopige titel: ‘De Middenstand in Maarn en Maarsbergen in 19Toen’, of te wel de vorige eeuw. 

De middenstand in Maarn en Maarsbergen

In Maarn en Maarsbergen zijn veel winkels, bedrijven, horeca en dienstverlenende instanties geweest. Ik zeg met nadruk ‘geweest’ omdat er onder meer door schaalvergroting en andere oorzaken nu niet meer zoveel zijn. Uit cultuurhistorische overwegingen, maar ook als waardering voor al deze neringdoenden, zou ik het jammer vinden als dit alles in de vergetelheid zou geraken. Over 25 jaar zijn er nog maar weinig mensen die over dit onderwerp kunnen schrijven en vertellen. Met andere woorden, de tijd dringt!

Graag wil ik vermelden dat dit plan en de uitwerking om te komen tot een boek in nauwe samenwerking met de Cultuur Historische Commissie van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk wordt gedaan. Ik ben zelf ook lid van deze commissie.

Vraag om informatie en beeldmateriaal

Om dat boek te kunnen schrijven heb ik veel informatie en vooral ook beeldmateriaal nodig. Hiertoe heb ik een brief met vragen opgesteld en die verstuur ik aan een aantal bij mij bekende betrokkenen. Via deze oproep richt ik mij ook tot u als lezer van De Modderkoning. Mocht u leuke herinneringen, nuttige tips, oude foto’s of documentatiemateriaal hebben betreffende de middenstand van Maarn en Maarsbergen in de vorige eeuw dan hou ik mij van harte aanbevolen! Er moeten onder u zeker nog klanten zijn die in Maarn of Maarsbergen boodschappen deden of een kopje koffie dronken. En misschien heeft u nog een oude foto in uw bezit waar toevallig ook een winkel of andere nering op voorkomt, je weet maar nooit! Immers, een foto zegt meer dan duizend woorden!  U mag uw informatie, beeldmateriaal of verdere vragen sturen naar e-mail chc@mmnatuurlijk.nl

Het spreekt vanzelf dat u de foto of andere stukken weer terug krijgt.

door: Rien Pater

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »