Zoek

Cultuurhistorische waardenkaart gered!

De cultuurhistorische waardenkaart is ternauwernood gered uit het voormalige gemeentehuis van Maarn. De kaart, resultaat van het prachtige project van de Cultuurhistorische commissie (CHC), was in oktober 2005 aangeboden aan de toenmalige gemeente Maam, om een plaats te krijgen in het Gemeentehuis.

Daar zou hij goed zichtbaar zijn voor zo veel mogelijk mensen. Want voor de gemeenschap was de kaart immers bedoeld. Maar de gemeente Maarn werd opgeheven, en daarmee het Gemeentehuis. En de kaart? Die bleek in januari 2006 nog aanwezig in het verder lege gebouw, samen met wat rommel. Wat nu?

Dit alles vertelde Henk van den Beld, voorzitter van de CHC, in zijn speech voorafgaand aan de onthulling van de kaart op vrijdag 19 mei tijdens de feestelijke heropening van de vernieuwde Openbare Bibliotheek. Daar heeft de kaart nu een plaats gekregen, achter de balie, goed zichtbaar voor heel veel mensen. Het kan niet beter. Aanvankelijk bleef de kaart nog verborgen achter een groot oranjekleurig kleed. Sommige aanwezigen – klaarblijkelijk geen MMN-Ieden! – hadden er geen idee van wat dat nou was, een cultuurhistorische waardenkaart. Zij raakten allengs meer geïnteresseerd.

Toen de kaart, na de officiële onthulling, verricht door Henk samen met Herma de Groot, directeur van de bibliotheek, voor iedereen goed zichtbaar was, bleek nog wel enige toelichting noodzakelijk. Het is eigenlijk niet één kaart, het zijn er meer. Op die manier wordt geïllustreerd hoe de cultuurhistorische ontwikkeling zich hier ter plaatse heeft voltrokken vanaf ca 5000 voor het begin van onze jaartelling tot in onze tijd. Naast de uitleg die Van den Beld gaf, was er ook een toelichting op papier beschikbaar voor belangstellenden.

De hele ceremonie in de bibliotheek werd opgefleurd door 'een hapje en een drankje' en twee zeer geslaagde optredens van het Maarnse koor De Vinkenvocale.

door: Agaath Pescher
 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »