Zoek

Cultuurhistorische aspecten

Nog steeds is de Cultuurhistorische Commissie (CHC) met vele onderwerpen bezig.

"de Brink", het leven op de boerderij van Helmert Versteeg

Zo is de commissie in de afrondingsfase van het boek: "de Brink", een boek dat het leven op de boerderij van Helmert Versteeg aan de Maarnse Grindweg beschrijft. De schrijver, Bob Laporte sr., heeft in detail beschreven hoe het boerenleven daar plaatsvond in de jaren dertig van de vorige eeuw. Bob geeft elk detail weer in tekst, tekeningen en foto’s.

Het boek zal dit jaar onder de vlag van de CHC verschijnen. Door het verkrijgen van subsidie’s, veel eigen werk inclusief correctiewerk van leden van de CHC kan het boek aangeboden worden voor de prijs van ca. € 30,- per exemplaar. Hebt u nu al belangstelling meldt het aan Bob Laporte sr tel. 431378, Wim Arendsen tel. 442485 of Henk van den Beld tel. 443898.

De Cultuurhistorische Waardenkaart

De CHC is gestart met de voorbereidingen van de Open Monumentendag 2005. Het thema zal zijn: 'Kerken en Buitenplaatsen'. In een boekje zullen kerken, gebouwen en landschap worden beschreven waar u aan de hand van een mooie fietsroute kennis mee kunt maken. Deze laatste Open Monumentendag in de dan nog zelfstandige gemeente Maarn wordt hopelijk ook een succes.

Hebt u zin en tijd om ons te helpen bij de voorbereiding, b.v. door middel van literatuurstudie, bronnenonderzoek, leggen van historische verbanden en praktische hulp in het zoeken naar documentatie, foto’s e.d., dan bent u van harte welkom. Neem dan contact op met Wim Arendsen tel 442485 of Henk van den Beld tel 443898. U hoeft niet in het bestuur te gaan zitten of lange vergaderingen bij te wonen, nee gewoon zelfstandig uw werk doen!

Na de herindeling ontstaat één grote Heuvelruggemeente, bestaande uit dorpskernen waarbij de eigen identiteit belangrijk blijft.

door: Henk van den Beld

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »