Zoek

Over de Modderkoning dec 2011

Dit is de tweede keer dat De Modderkoning er anders uitziet dan voorheen. In de vorige uitgave trof u fullcolour paginas aan.' En nu zijn de zwart/wit pagina's deels teruggekeerd, vanuit het oogpunt van kostenbesparing.

Vanaf nu gebruiken we een ander lettertype, de Garamond, en hebben we voor de boekvorm gekozen. Vooralsnog staan er geen verdere veranderingen op stapel. Zo blijft het voorblad met het plaatje van de Triturus bestaan en staat het gebruik van Biotop 3 papier, dat een hoog milieu- en imagogehalte heeft, niet ter discussie. Wel zijn we overgegaan naar 90 gram. Met de vorm zoals die nu voor u ligt is te proberen of we een goede verhouding gevonden hebben tussen de kosten die de drukker ons berekent en de inkomsten uit de contributiebetalingen.

Daarnaast hebben we eraan gewerkt om een prettiger leesbaar verenigingsblad uit te geven met een eigentijdse uitstraling. Qua inhoud blijft het een blad met een mix van artikelen, verslagen van activiteiten, aankondigingen, wetenswaardigheden en de actualiteit van het werken aan het behoud en het versterken van natuur- en milieuwaarden. Er is op dit moment op dit gebied nu eenmaal veel aan de orde, waarover we met u moeten communiceren. Niet alleen via De Modderkoning, maar ook via onze website en de e-mail. De reacties op het vorige nummer waren zonder uitzondering positief. Maar zowel Gijs van Roekel, die de opmaak en de eerste versie van het blad op onnavolgbare wijze verzorgt, en schrijver dezes blijven natuurlijk benieuwd hoe de ontvangst van deze uitgave bij u thuis is geweest.

door: Han Overkamp

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »