Zoek

Modderkoning september 2008

In het septembernummer van de Modderkoning vindt u niet alleen aankondigingen van resterende activiteiten uit het MMN-jaarprogramma 2008, maar ook andere activiteiten waarop wij u willen attenderen.

Voor het tweede jaar wordt een viertal activiteiten van de vereniging Maarn Wijzer, gezamenlijk met MMN uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de activiteiten van Maarn Wijzer zijn, dat men zich dáár voor deelname moet opgeven, maar dat MMN de gids levert. De Federatie Groene Heuvelrug heeft een credo, visie en missie ontwikkeld die wij in deze Modderkoning aan u willen voorleggen met de vraag om reactie.

Gelukkig zijn er altijd weer deelnemers aan activiteiten bereid om er achteraf, in De Modderkoning, verslag van te doen. Zo ook nu weer. Leest u hun enthousiaste ervaringen. Wij zijn hiermee zeer gelukkig. Het verlevendigt het blad en voorkomt dat alles door steeds dezelfde mensen moet worden geschreven. En dat kan al gauw saai worden.

Verder wordt er in deze editie veel aandacht gegeven aan ons lustrum, dat we in mei vierden. U hebt hier ongetwijfeld goede herinneringen aan. Het leverde de vereniging vijfenveertig nieuwe aanmeldingen op. Aangezien dit vaak gezinnen betrof, bedraagt het aantal nieuwe leden een veelvoud hiervan.

Eén van de vele ontvangen positieve reacties drukken wij hierbij af.

Beste mensen,

Jullie hebben mij verrast met een cadeaubon, als blijk van waardering voor mijn medewerking met de organisatie van de feestelijkheden voor het 25-jarig bestaan van MMN. Maar ik heb niets gedaan! Een beetje meegeholpen met een en ander op de dag zelf, dat is alles. Ik wil jullie die er wel hard voor hebben gewerkt nogmaals bedanken voor de zéér geslaagde dag. De organisatie was fantastisch, alles liep op rolletjes. Zoveel mensen die iets georganiseerd hebben; alles klopte. Het is fantastisch dat de vereniging die al zo lang zijn functie heeft in de dorpsgemeenschap, steeds meer leden aantrekt. Het blijft toch nog steeds heel erg nodig, dat de vereniging bestaat. Iedere keer weer wordt er geprobeerd jullie voor het blok te zetten inzake ruimtelijke ordening. Daarom heb ik dit loerende roofdier (tijger) als kaart gekozen, met het advies: Blijf ook zo op de loer liggen!

Tot zover onze nog steeds wakkere en strijdvaardige Ineke Breedveld, de eerste voorzitter van MMN.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »