Zoek

Modderkoning mei 2008

Deze maand is er een speciale uitgave van De Modderkoning, het mededelingenblad van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN). Wij vieren dit jaar ons 25-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan bieden we u ter kennismaking dit speciale nummer aan.

De vereniging MMN werd 25 jaar geleden opgericht om natuur en milieu in Maarn en Maarsbergen te beschermen en daarover voorlichting te geven. Tien jaar geleden kwam daar de cultuurhistorie bij in de vorm van de Cultuurhistorische Commissie (CHC). Inmiddels is MMN een bloeiende vereniging met ongeveer 500 gezinnen als lid. Wie wij waren en wie wij zijn vindt u in deze uitgave.

In De Modderkoning worden gewoonlijk activiteiten aangekondigd zoals lezingen, excursies, wandelingen en werkdagen in het landschap. Dat is ook nu het geval. Verder vindt u in de reguliere nummers van ons ledenblad verslagen van activiteiten en artikelen over natuur en cultuurhistorie.

In dit speciale nummer wordt extra aandacht gegeven aan ontstaan en geschiedenis van de vereniging. Verder geven commissies, werkgroepen en het bestuur acte de présence. We hopen u daarmee een gedetailleerd en indringend beeld te geven van het werkveld en de activiteiten van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk.

Natuur, milieu en cultuurhistorische elementen worden nu, 25 jaar na de oprichting van MMN, misschien nog wel meer bedreigd dan toen. Denk bijvoorbeeld maar aan klimaatverandering, toenemende verkeersdrukte op de A12 en de daarmee gepaard gaande vervuiling, recreatieve druk op natuurgebieden, nieuwbouwplannen, infrastructurele projecten en verval van monumenten. Tegen een aantal ontwikkelingen kun je op lokaal niveau weinig doen. Maar er zijn toch heel wat problemen waarbij een vereniging als MMN wel degelijk een positieve invloed kan hebben op natuur en cultuurhistorie in Maarn en Maarsbergen.

In de eerste plaats als voorlichter, om aan de inwoners te laten zien wat er op het gebied van natuur en cultuurhistorie allemaal zo heel dichtbij te beleven is. En dat is misschien wel veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken!

In de tweede plaats als waakhond, waarbij we bedreigingen van de natuur en cultuurhistorische elementen signaleren. In de derde plaats als beschermer, waarbij we het liefst in constructief onderling overleg, maar zonodig ook door officieel bezwaar aan te tekenen, deze bedreigingen trachten af te wenden.

Mocht u persoonlijk bedreigingen van natuur of cultuurhistorische objecten waarnemen of vragen hebben op dat gebied, neem dan gerust contact met ons op!

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »