Zoek

Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht

Het College van Gedeputeerde Staten is momenteel bezig met het opstellen van plannen die bepalend zullen zijn voor de inrichting van onze provincie voor de komende tien jaar. Zo is onlangs het 'Strategisch Mobiliteit Plan Utrecht' vastgesteld.

In dit plan worden allerlei ideeën gelanceerd voor alle soorten van verkeer. Voor onze omgeving is van belang hoe het autoverkeer op de provinciale wegen naar en van de A12 wordt geregeld. Samen met de 'Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen' hebben wij tijdens de inspraak daarop gereageerd. Bij de provincie leven er plannen om een oostelijke rondweg rond Doorn te maken met een volledige aansluiting van de Amersfoortseweg bij Maarn op de A12, terwijl Rijkswaterstaat vergaande plannen heeft om de aansluiting van de Woudenbergseweg bij Maarsbergen drastisch uit te breiden.

Echter zonder dat het spoor wordt ondertunneld. Wij hebben nogmaals bepleit dat een oostelijke rondweg rond Maarsbergen de beste oplossing is voor nu en in de toekomst. Het is nu de bedoeling dat er een uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de afwikkeling van het verkeer op de provinciale wegen ten zuiden van de A12. Hoe dit onderzoek kan sporen met de plannen van Rijkswaterstaat is een raadsel. Over bestuurlijke afstemming gesproken.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »