Zoek

Schoonmaak van De Kom

Half augustus 2009 is gedurende één week De Kom schoongebaggerd. Ook zijn er bomen rondom De Kom verwijderd waardoor er minder blad in de plas valt. Dit is noodzakelijk om snelle verondieping en droogvallen van De Kom te voorkomen.

De Kom is een voormalige eendenkooi die deel uitmaakt van Landgoed Het Kombos in Maarsbergen. De geschiedenis van De Kom gaat terug tot de zestiende eeuw. Hiernaast een fragment van de Topographische en Militaire Kaart van 1847 waarop de vorm van de oude eendenkooi met zijn vier vangarmen nog goed te zien is. Bij de aanleg van de Parallelweg is de arm linksboven gedeeltelijk en de arm rechtsboven helemaal afgesneden. In die tijd dacht men kennelijk wat gemakkelijker over de grove aantasting van dit unieke cultuurhistorische erfgoed.

De huidige eigenaren van het landgoed vinden het belangrijk dat de cultuurhistorische- en natuurwaarden van de plas behouden blijven. Daarom is in 2003, 2006 en 2009 een herstelplan uitgevoerd om de waterkwaliteit van de plas te verbeteren en de historische aanleg van de kooi weer beter zichtbaar te maken in het landschap.

In september 2003 zijn door loonwerker Chris Portengen uit Loenen de vangarmen uitgediept tot op het witte zand. Ook zijn twee gronddammen verwijderd die in de vangarmen lagen. Hierdoor is de vorm, gelijkend op een rogge-ei (zie het kaartfragment rechtsboven), van de eendenkooi duidelijker zichtbaar geworden. De waterhuishouding rondom de eendenkooi is in 2003 eveneens aangepast. De Kom krijgt sindsdien geen afstromend water meer uit de agrarische omgeving, maar slechts regen- en kwelwater. Hierdoor wordt verdere verzuring van het water in de plas voorkomen, hetgeen een gunstig effect heeft gehad op de amfibieënstand, met name wat betreft de salamanders.

De dikke sliblaag is in 2006 (800 m3) en 2009 (1300 m3) van de bodem van de plas verwijderd waardoor de flora zich beter kan ontwikkelen. Sinds enige tijd groeit er in de plas onder andere moerashertshooi, hetgeen duidt op schoon kwelwater. De bagger is naar een weiland in Het Kombos gereden en ondergewerkt. Bij de baggerwerkzaamheden zijn munitieresten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog, die wijzen naar de vele beschietingen van de nabijgelegen spoorlijn. Ook werd een handgranaat van Engelse makelij aangetroffen. Deze is onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimings Dienst.

door: David Vroon

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »