Zoek

Provinciaal Inpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen

In december 2019 heeft de provincie een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd betreffende de te realiseren spooronderdoorgang in Maarsbergen.
Bewoners en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om voor 31 januari 2020 een inspraakreactie te geven op dat voorontwerp PIP. Ook het bestuur van MMN heeft hiervan gebruik gemaakt en een inspraakreactie opgestuurd.

In deze inspraakreactie is aangegeven dat wij vanuit onze doelstellingen grote voordelen zien in een verbetering van de Westvariant die een flinke plus kan geven aan de leefbaarheid, de eigenheid van de dorpskern en de daar aanwezige cultuurhistorische elementen en waardoor de dorpskernen van Maarn en Maarsbergen optimaal met elkaar verbonden kunnen blijven. Deze verbetering van de Westvariant biedt daarnaast ook een oplossing voor een flink deel van de problemen zoals die naar voren komen uit de onderzoeksrapporten over de verkeersdoorstroming en het rapport over de verkeersveiligheid.
Daarnaast wordt in de inspraakreactie gepleit voor het belang van een gedeeltelijke overkapping van de tunnelbak bij Engweg en Tuindorpweg. Dit is niet alleen gunstig voor de bewoners die de nadelige effecten van de onderdoorgang gaan ervaren, maar ook voor het behoud van ecologische verbindingen die door de tunnelbak onder druk komen te staan.

 Via deze link krijgt u de volledige tekst van de inspraakreactie

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »