Zoek

Peilnota Toekomstvisie

Peilnota Toekomstvisie

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waarin ook MMN participeert, heeft een inspraakreactie ingediend op de Peilnota Toekomstvisie. 
De Toekomstvisie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) moet een antwoord gaan geven op de vraag ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’

Deze Peilnota is een tussenstand in de totstandkoming van de Toekomstvisie op basis van het eerste gemeentebrede deel van het toekomstvisietraject (waarin o.a. een online enquête, online dialoogsessies en straatinterviews). Na dit eerste deel volgt de dorpsgerichte participatie.
In de Peilnota wordt onderkend dat de GUH op haar grondgebied beschikt over een combinatie van een unieke groene omgeving, bijzondere natuur met de status Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland, cultuurhistorie, dorps wonen en prettige voorzieningen.  De FGH vindt het terecht dat in de Peilnota Toekomstvisie natuurontwikkeling en versterking van biodiversiteit een speerpunt worden genoemd. Ook het streven naar een duurzame circulaire agrarische sector, een duurzame energievoorziening en duurzame energieneutrale bouw van woningen zijn positieve elementen in de Peilnota.

De bij de FGH aangesloten verenigingen geven echter ook het signaal af dat nu eenmaal niet alles kan in de beperkte ruimte die onze gemeente heeft. Door de ambities op het gebied van woningbouw, versterken van recreatie, ontwikkeling van OV-knooppunten, opwekken van duurzame energie en het streven naar een sterk en divers economisch profiel, waarschuwt de FGH ervoor dat uiteindelijk de ‘groene waarden’ niet in het gedrang moeten komen. Het ontwikkelen en versterken van de natuur en biodiversiteit en het vergroten van de duurzaamheid moeten hierbij, wat de FGH betreft, zwaar wegen. 

Ook bij het voorgenomen onderzoek om het NS-station van Maarn naar Maarsbergen te verplaatsen plaatst de FGH de nodige vraagtekens. De vrees is dat dan extra woningbouw noodzakelijk is in de kwelzone ten noorden van Maarsbergen, terwijl deze kwelzone juist kansen biedt voor meer biodiversiteit en ook een belangrijke rol speelt in het hydrologisch systeem van de heuvelrug. Bovendien zou het een verarming voor het landschap betekenen. Ook moet worden bedacht dat door het verdwijnen van het station in Maarn veel Maarnse inwoners verleid zullen worden om weer met de auto naar hun werkplek te reizen in plaats van met het OV.

Zie Inspraakreactie Federatie Groene Heuvelrug op Peilnota Toekomstvisie voor de volledige tekst van de inspraakreactie van de FGH op de Peilnota Toekomstvisie.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »