Zoek

Overleg met VBMM

De plannen voor groen (natuur en milieu) en rood (bebouwing en infrastructuur) raken steeds meer verweven met elkaar. In het werkveld wordt duidelijk dat er soms kennis van beide disciplines noodzakelijk is om met een goed onderbouwde zienswijze te kunnen komen.

Samenwerking met VBMM lijkt dan een goede oplossing. Het bestuur onderzoekt of deze samenwerking beter vorm zou kunnen krijgen door middel van een fusie.

Vorig jaar gaf de ledenvergadering aan het bestuur het mandaat de mogelijke fusie met VBMM te onderzoeken. Inmiddels zitten we rond de tafel en is het niet echt moeilijk om samen te werken, ook bij VBMM zitten uitsluitend prettige personen aan tafel die verstand van zaken en visie hebben. De grote vraag blijft of het mogelijk is een gefuseerde vereniging zo op te zetten dat de slagvaardigheid behouden blijft en de bestuurlijke druk niet toeneemt.

We hebben een mooi voorbeeld met het samenvoegen van de dorpskernen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Meer kennis, meer tijdswinst, minder kosten … ik ben helaas nog weinig mensen tegengekomen die het enthousiasme delen. Zowel MMN als VBMM hebben minimaal wekelijks met een beroerd communicerende lokale overheid te maken. Dat schept een band, maar of dit de band is die ons moet samenbrengen? Het moet beter worden, breder zonder in te boeten aan diepgang. Krachtige standpunten en weldoordachte oplossingen en zienswijzen en dat alles vanuit onze proactieve aanpak. Ik moet u bekennen dat het een lastige klus is maar in het afgelopen jaar ben ik de mogelijkheden gaan zien.

De grote trekker in ons bestuur blijft Thijs met zijn grote bestuurlijke ervaring die rustig en duidelijk kan verwoorden waarom MMN bepaalde dingen wel moet willen. Inmiddels proberen we meer samen te werken, het begint te komen maar gaat nog wat stroef. De verenigingen kennen een verschillende dynamiek en wijze van besluitvorming. Is dat onoverkomelijk? Natuurlijk niet, we blijven zoeken naar een manier waarop het wel goed past. Op de komende ledenvergadering praten we u wél bij maar we gaan nog geen definitieve beslissing nemen. Daarvoor is de impact in beide verenigingen te groot en de materie te ingewikkeld.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »