Zoek

Ontwerp streekplan

Zeer recent is het ontwerpstreekplan voor de provincie Utrecht in de inspraak gebracht. In de aanloop naar dit plan hebben wij het provinciaal bestuur laten weten dat wij ernstige bedenkingen hebben tegen de woningbouwmogelijkheden bij de kleine kernen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Zo ook voor Maarn en Maarsbergen. In de Buurtsteeg kunnen zo`n 125 woningen worden gebouwd. Daartoe worden de sportvelden verplaatst naar de Planetenbaan. MMN vreest een verdere aantasting van de bos-en natuurterreinen in het Nationaal Park. In het streekplan wordt de mogelijkheid geboden voor verplaatsing van de brandweerkazernes naar de Tuindorpweg. Zodoende ontstaat er voldoende ruimte voor woningbouw in Maarn en Maarsbergen. Die ruimte wordt nog vergroot wanneer ook het voormalige industrieterrein van de firma Wyers in Maarsbergen voor woningbouw wordt benut. Er leven nog ideeën om het aldaar gelegen industrieterrein te vergroten in de richting van de camping. Wij vinden dat nieuwe bedrijfsactiviteiten moeten worden gevestigd op het industrieterrein van Veenendaal. Meer bedrijven in Maarsbergen zal de Haarweg nog meer belasten.

Als bestuur willen wij graag weten of de leden van de vereniging deze standpunten kunnen onderschrijven. Dit kan ons sterken in de volgende reactie naar de provincie. Een reactie kunt u mailen naar ondergetekende: gkappe@wxs.nl of tel.: 0343-443107.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »