Zoek

Natuur en Milieuprijs 2007

Wij ontvingen de volgende brief over de Natuur en Milieuprijs, gedateerd 25-6-2007 en laten deze ter kennisneming hier volgen.

Aan alle vrijwilligersgroepen in de provincie Utrecht, die zich bezighouden met natuur, milieu en landschap

Beste mensen,

Op 9 november aanstaande reiken IVN Consulentschap Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht de Natuur- en Milieuprijs 2007 uit.
Deze prijs is bedoeld voor alle natuur-, milieu- en landschapsvrijwilligers, die enthousiast en belangeloos werken aan het verbeteren van natuur, milieu en landschap in hun (directe) leefomgeving.

Met ingang van dit jaar is de Natuur- en Milieuprijs vernieuwd!

De prijs werd tot nu toe vooral uitgereikt aan natuur- en milieugroepen die in de afgelopen periode een nieuwe of vernieuwende activiteit hadden uitgevoerd. Dat had tot gevolg dat groepen die al jaren op een breed terrein actief waren, maar iets minder vernieuwend, vaak buiten de boot vielen. Datzelfde gold voor individuele vrijwilligers. Ook zij voldeden niet aan de criteria en kwamen dus niet voor een prijs in aanmerking. Met ingang van dit jaar zijn er daarom drie categorieën ingesteld, waarvoor kandidaten aangemeld kunnen worden.

Prijzen

Voor de verschillende categorieën zijn prijzen beschikbaar, die variëren van € 100,- voor een individuele vrijwilliger tot € 500,- voor een groep. Daarnaast ontvangen alle winnaars een blijvend aandenken.

Uitgebreidere informatie is te vinden in bijgevoegde flyer.

Kent u personen of groepen die de prijs verdienen of vindt u dat uw eigen groep de prijs verdient?
Stuur dan een aanmeldingsformulier op! Dat kan tot 21 september 2007.

Het aanmeldingsformulier is te downloaden op: www.natuurwerk.nl/utrecht of aan te vragen bij: IVN Consulentschap Utrecht, Tel.: 030-221 05 99 of consulentschap.utrecht@ivn.nl

Met vriendelijke groet,

Marjan Apol
IVN Consulentschap Utrecht

Ria Marteijn
Natuur en Milieufederatie Utrecht

 
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »