Zoek

Maarsbergen, historisch dorp en knooppunt voor de regio

Het cultuurhistorisch rijke dorp Maarsbergen doet een uiterste poging om overheden te behoeden voor een ernstige fout. Op dit moment lijken de kaarten geschud voor een verkeerstechnische oplossing die verre van ideaal is. Het moet en het kan anders, zo vinden alle maatschappelijke organisaties in Maarsbergen en Maarn.
De krachten zijn gebundeld om de huidige plannen een halt toe te roepen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zo zegt men in Maarsbergen. Waar gaat het om?

Onveilige route

Al  jaren zucht de dorpsgemeenschap op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei onder een onveilige aanvoerroute via de N226, dwars door het dorp heen, naar de A12. Voor de toekomst hebben de betrokken overheden voor een ondertunneling van de spoorlijn gekozen. Dat heft een deel van de ophoping van verkeer op, maar leidt tot nieuwe problemen. De tunnel komt uit vlak voor het centrale kruispunt in het dorp. Om  de verkeersstroom daar te optimaliseren moet gekozen worden voor  aanvullende maatregelen. Die gaan voor een vierdeling van het dorp zorgen. Er is flink gesteggeld in het dorp over wat de minst onveilige oplossing zou zijn. Niemand was echt gelukkig met het resultaat en aanvankelijk leidde dat in het dorp tot berusting.

Alternatief

Een aantal volhoudende dorpsbewoners  konden en wilden zich niet neerleggen bij de situatie. Het dorp leek te worden opgeofferd aan het grote belang van de regionale verkeersfunctie. Er is echter een logisch alternatief n.l. het verder doortrekken van de tunnel waardoor het doorgaande verkeer op de N226 wordt gescheiden van het dorpsverkeer. Dorpsbewoners zochten en vonden hulp van onafhankelijke deskundigen bij het doordenken en tekenen van dit plan. Vervolgens klopten zij aan bij de besturen van de maatschappelijke organisaties in Maarsbergen. Die toonden zich eerst geïnteresseerd en naderhand enthousiast. Zij beoordelen dit plan als een duurzaam, veilig en toekomstvast alternatief en zetten zich nu ook in om de betrokken overheden te overtuigen van dit alternatief.

Van de alternatieven is een PDF-bestand met schetsen via deze link  te openen

 

 

 

 

Kerkplein

In het alternatieve plan wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het dorpsverkeer door middel van het doortrekken van de ondertunneling tot vlak na het kruispunt met daarna een afbuiging naar het dorp en naar Maarn. De daarmee gecreëerde verbinding van de dorpsdelen vormt tevens het centrale dorpsplein en opent de mogelijkheid het historische hart in en rondom de kerk in ere te herstellen. Er lijkt toekomst te zijn voor het Kerkplein Maarsbergen, centrum van een leefbaar dorp.

Betrokkenheid

De initiatiefnemers ontmoeten in deze fase veel betrokkenheid vanuit het dorp. Maar het oude plan is nu wel door de gemeente Utrechtse Heuvelrug in procedure gebracht en er moet voor gezorgd worden dat het huidige plan van tafel gaat. Eendrachtig handelen is nu noodzakelijk. Daarom wordt er een informatieoffensief gestart. Dorpsbewoners en overige betrokkenen worden op de hoogte gehouden via de media en onze websites:

Via deze websites kunt u vanaf vandaag de visuele uitwerking van het plan zien en uw reacties kenbaar maken.
Maarsbergen is het waard, de regio is het waard om dit alternatieve plan te realiseren!!

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »