Zoek

Lezing met discussie voor de leden van MMN, een terugblik

Ledenraadpleging

In De Modderkoning van begin december 2011 had Richard Zweekhorst al het nodige geschreven over de aan de orde zijnde onderwerpen voor deze avond: de ondertunneling in Maarsbergen en het groenstructuurplan van de gemeente.

Schrijven is één; erover praten is twee. Door een mondelinge toelichting en erover in gesprek te gaan, komen er altijd weer andere en nieuwe details ter sprake. Ook kregen de aanwezige leden de gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking en kritiek uit te oefenen.

De ondertunneling in Maarsbergen

Voor MMN betreft dit de rode beuken bij de kerk, de eiken op de Grote Bloemheuvel en de bescherming van de Kolken. Dat het onzeker is welk lot de beuken zullen ondergaan was natuurlijk een pijnlijke constatering. Dat het van groot belang is om het genetisch materiaal van de eiken veilig te stellen werd, mede naar aanleiding van vragen hierover, duidelijk. Voor de Kolken ligt er een ecologisch rapport, op verzoek van ProRail opgesteld door Ekoza, waarin MMN zich niet kan vinden. Het is onvolledig en roept daardoor meer vragen op dan het beantwoordt. Richard heeft onze reactie uitgebreid beschreven en naar ProRail gestuurd en wacht nu op reactie van die kant. Al met al is MMN in goed overleg met ProRail vanuit een betrokken houding en het willen overbrengen van onze kijk op de zaak.

Groenstructuurplan

Vervolgens ging het over het gemeentelijke groenstructuurplan dat inmiddels door de Gemeente zelf naar de ijskast is verwezen! Maar volgens Richard hoort het daar niet, het hoort in de prullenbak! Hij noemde als belangrijkste reden het feit dat er bij de gemeente te weinig kennis en ervaring aanwezig is op dit gebied. Helaas hebben noch het Groenberaad noch de daarbij horende Klankbordgroep het nodige tegenspel gegeven, waardoor de gemeente veel te lang met dit plan kon blijven doormodderen. Ook met de gemeente blijft MMN natuurlijk in goed overleg streven naar kwaliteitsverbetering van alle groenplannen en de daarop gebaseerde uitvoering.

Conclusie

Resumerend kan worden gezegd dat MMN zeker in het afgelopen half jaar naam heeft gemaakt bij diverse overheden als een betrouwbare overlegpartner. Maar ook naar de eigen leden toe wil MMN zich blijven openstellen voor goed overleg en deze avond was daar een voorbeeld van. Gezien de ruime opkomst en de vele vragen was deze bijeenkomst zeer geslaagd te noemen. Als daar aanleiding toe is wordt dit 'bijpraten met het bestuur' opnieuw georganiseerd door MMN.

door: Han Overkamp

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »