Zoek

Landgoed Kombos

Het landgoed Kombos heeft aan Landschapsbeheer Utrecht gevraagd om een beheersadvies voor enkele voormalige agrarische graslandjes op te stellen. Deze graslandjes zijn door de lage ligging en de aanwezigheid van kwelwater uit de Heuvelrug uitermate geschikt voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden.

Er zal begonnen worden in de zogenaamde puntwei, die gelegen is tegen de parallelweg ten noorden van de oude eendenkooi De Kom. Om het proces van natuurontwikkeling te bespoedigen zal de bovenlaag van het gras worden afgeschraapt waarmee de te rijke bovenlaag verdwijnt en er mede door het kwelwater naar verwachting zeer kansrijke omstandigheden voor natuurontwikkeling op gang kunnen komen. Ook de oude eendenkooi De Kom is toe aan een grote schoonmaak.

Doordat er op de bodem een metersdikke laag van blad en slip is ontstaan, komen er tijdens laagwaterperiodes soms grote delen droog te staan. Daarom is het nodig dat de bladlaag verwijderd wordt. Maar aangezien er een bijzondere flora en fauna aanwezig zijn in het gebied is het raadzaam, zeer behoedzaam te zijn met grote ingrepen. Om die reden zal er een deel uitgebaggerd worden om daarna de natuur de kans te geven hierop te reageren.

Omdat het een zeer oude waterplas betreft, is er een hoge verwachting van de veerkracht van de natuur. Doordat veel zaden tientallen jaren kunnen overleven onder een afsluitende modderlaag, is het zeer spannend wat er door de schoonmaak aan natuur terug komt. We houden u op de hoogte.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »